Ga naar Programma

GEO-DESIGN: Alibaba. From here to your home

Hele week in Van Abbemuseum by Design Academy Eindhoven
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

In de aanloop naar Dutch Design Week 2018 presenteert Design Academy Eindhoven (DAE) het nieuwe design researchproject GEO–DESIGN* bij het Van Abbemuseum. De tentoonstellingAlibaba. From here to your homeis onderdeel van de langjarige samenwerking met het Van Abbemuseum en toont de resultaten van een eerste onderzoek naar de ondoorzichtige contouren van Alibaba, de grootste online ‘shopping mall’ ter wereld. Dat er achter de virtuele etalage van deze Chinese gigant een veel groter complex aan activiteiten schuilgaat, is minder bekend. Zo is Alibaba bijvoorbeeld ook een online platform, een financiële instelling, een sociaal netwerk, een centrum voor innovatie en biedt het toegang tot onderwijskanalen. Om al deze rollen te kunnen spelen bestuurt het bedrijf een onmetelijk groot logistiek netwerk dat de halve wereld omspant en steden, havens en grote en kleine productiebedrijven met elkaar verbindt. In deze uiteenlopende verschijningen – soms zichtbaar maar vaak volledig aan het oog onttrokken – oefent Alibaba een grote invloed uit op elk stadium van het hedendaagse ontwerpproces.Vanaf augustus 2018 is een gezelschap van negen design researchers, allemaal afgestudeerden van DAE, gevraagd onderzoek te doen naar het operationele model van het Chinese bedrijf. Zij hebben hun aandacht vooral gericht op de implicaties die Alibaba heeft voor de ontwerpdiscipline. Elke ontwerper koos een specifiek aspect en benutte het brede spectrum aan mogelijke technieken en talen om verslag te doen van hun zoektocht en van de bevindingen.Alibaba. From here to your hometoont hoe de verschillende projecten in het uiterst complexe systeem proberen binnen te dringen, en hoe iedere ontwerper vormgeeft aan een andere lezing van het uitgebreide netwerk van grote en kleine spelers.De tentoonstelling maakt standaarden zichtbaar die tot nu toe niet in een Westers beeld van design voorkomen. Ongebruikelijke spelers betreden het museum. Door de lens van Alibaba onderzoeken de projecten nieuwe perspectieven op de complexe systemen die inmiddels de wereldmarkt in hun greep hebben. Grote e-commerce ondernemingen zoals Alibaba dicteren daar niet alleen de regels van productie of design, ze manifesteren zich als invloedrijke geopolitieke machten.* GEO-DESIGN is een initiatief voor design research, gericht op het onderzoek naar de sociale, economische, geografische en geopolitieke krachten die het werk van de hedendaagse ontwerpers bepalen. Het reconstrueert de mondiale productie- en consumptiestromen, bestudeert nieuwskanalen en zakelijke berichtgeving, kijkt naar geografische en demografische ontwikkelingen en interpreteert deze bronnen als input voor design research projecten in het veld of in de studio.

Design Academy Eindhoven

GEO-DESIGN: Alibaba. From here to your home is samengesteld door Joseph Grima en Martina Muzi, en presenteert het werk van Arvid & Marie, Maxime Benvenuto, Allison Crank, Leif Czakai & Timm Donke, Jing He, Isabel Mager, Martina Muzi, Irene Stracuzzi, Alice Wong.

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 3.000 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling, waarvan een selectie wordt getoond. Het museum stelt vragen op het gebied van kunst en samenleving op een experimentele manier aan de orde.

Download persfoto's
Download