Ga naar Programma

UNSEEN EDIBLE

Hele week in Veem | Floor 2 by Julia Schwarz
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Unseen Edible - Lichen as Food

Wanneer de bevolking groeit, mislukken de gewassen en wordt het klimaat nog extremer - welke alternatieven moeten we het voorspelde voedseltekort overwinnen? Naast de veel verhandelde algen en insecten hebben korstmossen ook een groot potentieel als toekomstige voedselbron. Het resistente korstmos - niet te verwarren met mos - kan zich voordoen als superfoods, zich gedragen als medicijnen en zelfs op Mars groeien!

Korstmossen zijn organismen die bestaan uit paddenstoelen en algen. Vooral het gewone gele korstmos begint zich veel te vermenigvuldigen in de stedelijke ruimte en op het platteland. UNSEEN EDIBLE stelt zich een samenleving voor waarin korstmos in het dagelijks leven gebruikt zal worden en zelfs vermenigvuldigd zal worden.

Een eerste proeverij omvat korstmosbrood met diverse koude korstmosbeten en schnaps.

Julia Schwarz is een Oostenrijkse ontwerper die onlangs haar Master in industrieel ontwerp deed aan de universiteit voor toegepaste kunst in Wenen. Ze heeft een sociale en systeemgerichte focus op het ontwerpen van de toekomst. Julia gebruikt ontwerp als een onderzoeksinstrument en is geïnteresseerd in de kruising van ontwerp en wetenschap. Onderzoeksmethoden zijn een sleutel voor haar om toekomstperspectieven vorm te geven, zoals ze deed in 'Unseen Edible' waar korstmossen als voedselbron worden gebruikt.

 

Verwante interacties en de ervaring van een gebruiker zijn belangrijke onderdelen in alle lagen van haar werk.

Download persfoto's
Download