Ga naar Programma

Fusion & Sense

Hele week in Piet Hein Eek by Studio Bert Spolders
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Door de grote groei van digitale technologie zien we in de samenleving een focus verschijnen op een online-ervaring. De offline-wereld, het fysieke wezen van objecten, ontsnapt tegenwoordig aan onze aandacht. Onze DDW-presentatie is geïnspireerd door materialen, hoe ze zich gedragen en kunnen worden geconstrueerd; het combineren van tactiliteit, schoonheid en de context van het materiaal met als doel:

De relatie tussen mens en object versterken.

De interactie met een voorwerp, het eigen lichaam eraan relateren en de nadruk op een intuïtieve omgang verplaatsen de aandacht naar een offline-beleving.

DeEclipseis het eerste product uit een opkomende serie ‘Sense’. In dit ontwerp worden de intuïtieve impulsen van de gebruiker; ontdekken, aanraken en bewegen vergroot.Om het licht te laten schijnen zal de gebruiker de spiegel moeten draaien.

DeFusion Cabinet, deLounge ChairenLampverbeelden een doorlopend onderzoek naar verbindingen en ontmoetingen tussen materialen. Geleid door de eigenschappen en percepties van hun individuele verschillen tonen hout en siliconen hoe twee materialen kunnen samenwerken. Deze symbiose heeft geleid tot verschillende objecten die tot leven komen wanneer ze worden gebruikt.

Studio Bert Spolders

Studio Bert Spolders

Studio Bert Spolders

Furniture design & Craftsmanship 

 

Studio Bert Spolders fuseert een bouwkundige knowhowen een academische denkwijze in een eindproduct. Vanaf 2015 vanuit een ontwerpstudio in Amsterdam Noord.

Wij organiseren het gehele proces van eerste idee, naar ontwerp, naar de realisatie van het eindproduct. Voor een eigen producten-lijn maar zeker ook voor custum madeopdrachten voor particulieren en zakelijke klanten. 

Download persfoto's
Download