Ga naar Programma

LUCA UNCRATED

in Veem | Floor 2 by LUCA School of Arts
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Grafisch Ontwerp en Textielontwerp van LUCA School of Arts, campus Sint-Lucas Gent, presenteren de meest talentvolle onderzoeksprojecten van de masters 2017-2018en de publicaties van ‘de Grafisch Cel’, het uitgeversplatform van Sint-Lucas Gent.

Beide ontwerpdisciplines worden vanuit een onderzoekende openheid benaderden zijn gesitueerd in een beeldende kunstcontext met een multidisciplinaire aanpak.Dit weerspiegelt zich in de projecten van destudenten, waarin juist, in die kruisbestuiving tussen kunst en design, vernieuwende ontwerppraktijken ontstaan.De grenzen van het vak worden onderzocht en de artistieke meerwaarde van grafische communicatie en van de textiele taal benadrukt.Persoonlijkheid, authenticiteit, experiment en vernieuwingsdrang zijn motoren van het ontwerpproces.

De studenten van Grafisch Ontwerp experimenteren met typografie, beeld en medium, en gaan zo op zoek naar nieuwe vormen van informatieoverdracht. Ze onderzoeken uiteenlopendevraagstellingen die gaan van de impact van ongewone woorden of namen, de werkelijkheid versneden tot beeld, een nieuwe grafische taal à l’Esperanto tot leesproblemen bij dyslexie.

Bij Textielontwerp onderzoekt men de identiteit van het medium als materie en als drager van betekenissen.De klemtoon ligt op concept, experiment, innoverend denken, materie en maakprocessen, zowel handmatig als industrieel. De projecten zijn divers en onderzoeken topics zoals grafische patronen in de beweging van textiel, constructie als ornament binnen de taal van de mode, tussenruimten als tactiele dimensie, aanwezige afwezigheid als tijdspanne in het nu, een artistiek pleidooi voor het hergebruik van hennep en interconnectie van het materiële en immateriële.

Beide ontwerpdisciplines gaan in de scenografie met elkaar in dialoog, waarbij de projecten ‘ontkrat’ en ontsloten worden. De titel verwijst naar deze handeling, maar tevens ook naar de informele betekenis van het niet-gecategoriseerde en niet-bevestigende.

LUCA School of Arts - Textile Design - Ghent BE

We benaderen textielontwerp vanuit een breed perspectief: design, kunst en de cross-overs daartussen. Onze opleiding, gedragen door een hybride team van ontwerpers, kunstenaars, theoretici en technische assistenten, stimuleert onderzoek en de dialoog over de taal van textiel. Nieuwe pistes en de veranderende rol van de ontwerper worden voortdurend in vraag gesteld; concept en visie staan centraal in het proces. Meer en meer dragen producten betekenissen in zich. Het ontwerpproces gaat dan ook niet niet alleen over functionaliteit, maar ook over historisch bewustzijn, emoties en actualiteit. Beeld, materialen en technieken spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar innovatie en experiment. Het doel is dat onze studenten zich ontwikkelen tot innovatieve en eigenzinnige ontwerpers/ kunstenaars met een eigen stem. Tegenwoordig is een gemengde praktijk niet langer onbekend.
Julie Charon, Eline De Letter, Emma De Meulenaer, Lisa Dewindt, Thaïs Dupont, Anne-Laure Kempeneers, Juliane Schreiber, Marianne Winten.
www.lucatextielgent.be

LUCA School of Arts - Graphic Design - Ghent BE

De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp van campus Sint-Lucas Gent is een opleiding voor studenten die belang hechten aan de artistieke meerwaarde van grafische communicatie. De klemtoon ligt op experiment, innoverend denken en kritische reflectie in het ontwerpproces. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot zelfstandige ontwerpers die een actieve rol zullen spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van de ontwerppraktijk.
www.grafischontwerpgent.be

LUCA School of Arts - Grafische Cel

De Grafische Cel is een platform voor onderzoek van de academische opleiding Grafisch Ontwerp, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent. Het steunt op de kracht van het collectief en vertrekt vanuit de stelling dat het ontwerpen een artistiek onderzoek op zich is.
De Grafische Cel wil nadenken over de praktijk en de positie van de grafisch ontwerper als iemand die naast het visueel vormgeven van een opdracht tevens geëngageerd is in de structurele opbouw, de redactie en het productieproces van een project.
De Grafische Cel omvat in de eerste plaats individuele, zelf geïnitieerde projecten die handelen over de positie van grafisch ontwerp en het publiceren. In deze context ontwikkelt de Grafische Cel een hedendaags publicatieplatform.
www.grafischecel.be

LUCA School of Arts is de enige kunsthogeschool in Vlaanderen en een referentie in het hoger kunstonderwijs. Want LUCA bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over Brussel (Sint-Lukas Brussel en Narafi), Genk (C-mine), Gent (Sint-Lucas Gent) en Leuven (Lemmens).

Met een ruime waaier aan professionele en academische opleidingen, met meer dan vijftig studietrajecten in Audiovisuele Kunsten en Technieken, Beeldende Kunsten en Vormgeving, Interieurvormgeving, Bouwkunde, Productdesign, Muziek en Drama is ze een unicum in Vlaanderen.

LUCA School of Arts is geassocieerd met de KU Leuven.

https://www.luca-arts.be/opleiding/beeldende-kunsten

Download persfoto's
Download