Ga naar Programma

Presentatie Sectoradvies - Ontwerp voor de toekomst

in Veem | Floor 3 by Raad voor Cultuur
Er geldt een afwijkende prijs voor dit onderdeel (Belangstellenden kunnen zich voor 17 oktober opgeven op [email protected] ).

Werk aan de winkel voor ontwerpsector

Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. 

In ons advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ - over architectuur, e-cultuur en vormgeving – zijn we nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief hebben we ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

Op woensdag 24 oktober 2018 presenteren we ons advies tijdens de Dutch Design Week. Ook jij bent dan van harte welkom!  Tijdens de bijeenkomst geeft watergezant Henk Ovink een presentatie en de commissievoorzitter Chris Sigaloff licht het advies toe. Daarna volgt een paneldiscussie (met o.a. Tim Vermeulen, Syb Groeneveld, Jalila Essaïdi en Henri Swinkels) en gaan we met het publiek in gesprek. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, zal deze discussie leiden. 

Als je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, dan graag uiterlijk woensdag 17 oktober a.s. een e-mail sturen naar [email protected]

Tot ziens in Eindhoven!

Raad voor Cultuur De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.

Het sectoradvies 'Ontwerp voor de toekomst. Pleidooi voor Pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken' is op verzoek van de minister tot stand gekomen en is een van de tien sectoradviezen die de raad in 2018 uitbrengt. 

Download persfoto's
Download