Ga naar Programma

Pathfinders' Felt Experience versus Disembodied Statistics

in Veem | Floor 2 by New State of Matter
Er geldt een afwijkende prijs voor dit onderdeel (Your thoughts on the matter). Dit evenement is besloten voor publiek. Bestel hier een ticket.

‘Kinderen’ of ‘geen kinderen’? ‘Niet’ of ‘nog niet’? Kom je gedachten erover delen in een interactieve wearable tech installatie.

De millennial (maar ook late gen X) generatie leeft met een overvloed aan (mis)informatie die hen beïnvloed in belangrijke levenskeuzes. In dit geval de keuze voor wel of geen ouderschap.

Bepaalde ontwikkelingen en tijdsgeest zijn bepalend voor deze generatie. Sociale ontwikkelingen zijn gemarkeerd door bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw en niet heteroseksuelen wat zich heeft doorgezet in kritiek op de vaste omlijning van het begrip gezin of familie. Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot anticonceptiemiddelen en IVF en wellicht binnenkort CRISPR designer babies. Koppel dit met een generatie die verteld is dat ze alles konden worden en vermoedelijk ook alle mogelijkheden heeft gekregen. Ze voelen zich bevoorrecht en verantwoordelijk om iets van hun levens te maken, bij te dragen aan de maatschappij en hun soulmate op een app te vinden. Het idee van controle en de focus op zelfverwezenlijking maakt dat ze huiverig zijn te kiezen of content te zijn en de sociale druk en norm te accepteren.

Het project probeert een tegenwicht te bieden aan de invloed van (mis)informatie door middel van anekdotische anti-data. De bezoekers van Dutch Design Week worden gevraagd om hun gevoelige ervaringen, in relatie tot het onderwerp en de uit hun verband gehaalde statistieken, te delen zodat ze anderen wellicht een ander pad kunnen laten zien. Mensen worden uitgenodigd voor een rituele verkleedpartij als padvinders, wat symbool staat voor hoe we bepaalde rollen toe-eigenen of toegekend krijgen in onze relaties en de maatschappij. Tegelijkertijd initieert de outfit de conversaties van de bezoeker, reageert erop en neemt ze op om er een uitzending van te maken.

Voor meer informatie over hoe het project tot stand is gekomen, zie

http://unstable.design/pathfinders

Om aan deze installatie deel te kunnen nemen klikt u op de registratie link die u verwijst naar een 'Doodle' waar u een moment op een van de dagen uit kunt kiezen. 

Op andere momenten zal alleen de output van het project te bekijken/beluisteren zijn.

Als u besluit deel te nemen aan deze installatie zullen wij geen persoonlijke informatie van u verwerken waarvan u kiest deze niet te willen delen. Er zal audio worden opgenomen met als doel het maken van een uitzending die via het internet gedeeld zal worden. Als u wenst kunnen we uw stemgeluid verwerken zodat deze onherkenbaar wordt.

Deze installatie maakt deel uit van een gedeelde tentoonstelling van 3 designers; Gaspard Bos, Lilian van Daal en Julia Janssen, ontvangers van de beurs Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

Gaspard Bos is een designer gedreven door maatschappelijke vraagstukken en een liefde voor technologie. Zijn laatste werk onderzoekt de ontwikkelingen in machine learning (A.I.) en neemt een kritischere, in plaats van oplossingsgerichte, benadering van moreel design.

Het project Pathfinders, dat op Dutch Design Week wordt gepresenteerd, nodigt de bezoeker uit om anti-data te genereren (antistoffen in de vorm van anecdotes) als antwoord op de angsten die onze hedendaagse risico maatschappij op aanstaande ouders projecteert.

Met Your Personal Shopper is a Second-hand Robot (gepresenteerd op Balance Unbalance 2018) digitaliseert hij tweedehands boetiekjes en ontwikkelt hij een machine met gevoel voor mode. Het idee erachter is dat het ok is als mensen van veel kleding willen genieten, zolang ze deze maar hergebruiken.

www.gaspardbos.com

www.newstateofmatter.com

Download persfoto's
Download