Terug naar Programma

The Materialists X Leather

Hele week bij Blok 63-S | Strijp-S Door The Materialists

The Materialists wordt gevormd door een team creatieve talenten die door middel van hun projecten de mogelijkheden van materialen onderzoeken en uitdagen door te spelen met verschillende technieken, ambachten en processen. Ze proberen nieuwe en innovatieve manieren te bedenken om hun bevindingen toe te passen, en zo via de eigenschappen van de materialen hun verhalen te vertellen. En daarmee bij te dragen aan de toepassingsgebieden van ambacht tot industrie.

The Materialists organiseren, ontwerpen en stellen designexposities samen met als thema een specifiek materiaal en laten zo zien hoe ontwerpers de mogelijkheden van het materiaal onderzoeken en onthullen. Hun doel is niet slechts om dingen voor elkaar te krijgen, maar ook erover te communiceren en de mogelijkheden ervan met anderen te delen. Hierdoor neemt kennis en de verspreiding van nieuwe ideeën over het omgaan met materiaal toe, en zodoende ontstaan nieuwe oplossingen en ideeën.

Leer roept associaties op met luxe, ambacht, respect en traditie. Eeuwenlange ervaring en techniek geven dit materiaal trots en waardigheid. Toch is leer, door de industrialisatie, niet ontkomen aan de metamorfose die de wereld van massaproductie door elkaar heeft geschud. Door de opschaling van productie en consumptie ontstond het probleem van verspilling dat eveneens voor ieder ander materiaal ontstond, en het verlies van geld en waardevolle middelen met zich meebracht.

In dit kader probeerde The Materialists nieuwe manieren te vinden voor hergebruik of recycling van productierestanten. Beginnend bij de verspilling van de fabrieken onderzochten de acht ontwerpers de mogelijkheden voor deze eens zo gewaardeerde en nu gedevalueerde en gebruikte materialen. Met hun eigenzinnige en ongebruikelijke manier van werken stelden de ontwerpers voor het probleem op hun eigen manier op te lossen. Daarbij uiteraard wel trouw blijvend aan de kleurrijke ontwerpmentaliteit die Nederlandse ontwerpers zo eigen is.  Variërend van direct hergebruik van de kantachtige huiden tot verwerking tot een fijn poeder; de ontwerpers stelden acht manieren voor om om te gaan met het gebruikte materiaal om zo de intrinsieke mogelijkheden van het materiaal duidelijk te maken. Zoals Lavoisier het zou zeggen: niets gaat verloren, niets wordt gecreëerd, alles wordt getransformeerd.

WooJai Lee

Roxane Lahidji

Paohui Kao

Soyoun Kim

Seungbin Yang

Hyunjee Jung

Agnieszka Mazur

Nai-Dan Chang

The Materialists

WooJai Lee is Korean - New Zealander designer based in Eindhoven, Netherlands. He works with interest in the qualities of material and sculptural techniques.