Ga naar Programma

Embassy of Water

All week in Church of Atelier NL by World Design Event
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Water krijgt dit jaar een gezicht op de Dutch Design Week. De ‘Embassy of Water’ gaat van start als platform voor watergerelateerd design, waar mensen elkaar kunnen vinden om kennis te delen, elkaar kunnen inspireren en innovaties kunnen versnellen.

Door in een vroeg stadium de koppeling te maken tussen designers, overheid, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en eindgebruikers ontstaat een creatieve Water Hub, waar met een toekomstgerichte blik wordt samengewerkt aan een duurzame, watervriendelijke samenleving.

De Embassy of Water is geïnitieerd en gecureerd door Anouk van der Poll, mede-eigenaar van vanderPolloffice, en huist tijdens de DDW in de kerk van Atelier NL (Bergmannstraat 76).

Het programma van de Water Ambassade concentreert zich op twee thema’s: Water Sensitive Urban Design en Nature Based Solutions.In een expositie laten alle deelnemers projecten en ontwerpen zien die met deze thema’s samenvallen. Daarnaast zijn er lezingen en workshops.

Water Sensitive Urban Design

Met steeds meer stedelijke bewoners en steeds verder uitdijende steden is de omgang met water in de stad een steeds actueler thema. Vandaar dat de Water Ambassade tijdens de DDW de hoofdfocus legt op water in de stad. Water Sensitive Urban Design wordt wereldwijd beschouwd als een zeer doeltreffende oplossing voor het aanpakken van problemen rondom verstedelijking en klimaatverandering,

Nature Based Solutions

Hier kijken we naar wat de natuur ons kan leren over hoe we kunnen omgaan met de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt. Vragen die daarbij opkomen zijn bijvoorbeeld: Wat is water eigenlijk? Hoe kunnen we water nog beter benutten? En hoe kunnen we oplossingen vinden voor de hedendaagse waterproblematiek door naar de natuurlijke werking van water te kijken?’

Programma:

Interactieve lezing Dr. Ir. Marlies Kampschreur –innovator

Water: spiegel voor gezondheid

Maandag 22 oktober, van 13:00 - 13:30 uur.

Als innovator verwondert Marlies Kampschreur zich over hoe je onze manier van leven terug kunt zien in de waterkwaliteit. Water is een krachtige spiegel; wat kunnen en willen we met dat beeld doen? Kan water ook een veranderaar zijn? Hoe weerspiegelt water de vitaliteit en gezondheid in onze persoonlijke levensstijl, de wijk en het stromingsgebied van rivieren? Kom luisteren en kom in actie bij deze interactieve lezing.

Aansluitend aan de lezing zal curator Anouk van der Poll een tour door de expositie van de Embassy of Water geven.

Lezing ir Cees Kamp -water onderzoeker

Wat is Water? Mysterieuze aspecten van onze alledaagse levensvloeistof.

Vrijdag 26 oktober, van 15:00 uur tot 16:30

Als chemisch technoloog verdiept Cees Kamp zich vanaf midden jaren negentig met verwondering én met een wetenschappelijke bril in het onpeilbare fenomeen water. Water is een levensreddende, wonderlijke vloeistof met uitzonderlijke eigenschappen.Kom luisteren en proeven, en laat je verrassen!

Waterboard de Dommel

Waterschap De Dommel presenteert drie projecten:
Fishflowform:
Met deze nieuwe vispassage, de eerste Fishflowform ter wereld, bootst het waterschap een vrijelijk stromende beek na. Ontwerp Paul van Dijk.
Reststromen:
Lucas Zoutendijk van Studio 1:1 heeft vanuit het lectoraat ‘Strategic Creativity’ van de Design Academy in opdracht van Waterschap De Dommel de reststromen van het waterschap in kaart gebracht.
Zuiverende Kas:
Deze Biomakerij zal het afvalwater van de trappistenabdij OLV Koningshoeven via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch zuiveren. Daarna kan dit water weer in het productieproces van de abdij gebruikt worden.

City of Eindhoven

Project Ondergrond:
In samenwerking met Studio 1:1 en RHDHV heeft de gemeente een zeer gedetailleerde maquette ontwikkeld, van de ondergrond van een stukje van de Eindhovense binnenstad. Het bijbehorende spel maakt duidelijk hoe druk het is in de stedelijke ondergrond en welke uitdagingen er liggen voor klimaatmaatregelen.

Ontwerplab

Tijdens DDW worden twee projecten getoond van Ontwerplab, een samenwerkingsverband tussen gemeente Eindhoven, TU/e en Waterschap De Dommel op het gebied van klimaatbestendig ontwerpen van de leefomgeving.

Cees Kamp

De Turritap is een door Cees Kamp ontworpen ingenieuze tuit, die kraanwater verlevendigt. Door de natuurlijke werveling van water in bergbeekjes na te bootsen wordt kraanwater ‘verdraaid lekker water’, zacht, fris en tintelend als bergwater.

Rain(a)Way

Provincie Noord-Brabant

Royal HaskoningDHV

Bouwen aan waterrobuuste en klimaatbestendige steden
Onze diensten voor wateroplossingen in de stad van de toekomst bestrijken het gehele spectrum van watersensitief ontwerpen en adaptief inrichten van de gebouwde omgeving. Naast een klimaatbestendige stad gelooft Royal HaskoningDHV in een leefbare stad waarin de duurzame benutting van water en groen vanzelfsprekend is.

Een uitgebreide stedelijke waterstrategie - Hudson Waterfront
Als onderdeel van de Rebuild by Design competitie is door het team OMA | Royal HaskoningDHV een Integraal Waterplan opgesteld voor stedelijk gebied met hoge dichtheid, met de stad Hoboken (New Jersey, VS) als pilot.

Vital Zone Instituut & Waterboard Aa and Maas

Vitale Zones zijn gebieden waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden in een vitale omgeving. Tijdens de DDW kijken we naar water als spiegel voor gezondheid. Hoe weerspiegelt water vitaliteit en gezondheid in onze persoonlijke levensstijl, de wijk en het stromingsgebied van rivieren? Wat kunnen en willen we met dat beeld doen?

Studio Makkink & Bey

Waterschool
Om watertekort en watermanagement onder de aandacht te brengen binnen het onderwijs werkt Studio Makkink & Bey sinds 2012 aan het opzetten en bouwen van een reeks basisscholen over de hele wereld.
In hun ontwerp en curriculum richten deze WaterScholen zich erop om hun studenten op te voeden en onderwijzen in een wereld die water behandelt als een waardevolle grondstof, waar men intelligent mee om dient te gaan.

Wellant College

Urban Green Development
De opleiding Urban Green Development levert een bijdrage aan de ontwikkeling van groene denkers en doeners die hun vaardigheden in de Urbane omgeving kunnen toepassen. De natuur zelf is het uitgangspunt (natuurinclusief denken).

Charlotte de Wit

Urban Oasis
Vanuit de opleiding ‘Trend Research & Concept Creation in Lifestyle’ heeft Charlotte de Wit trend-, sector-, en doelgroeponderzoek uitgevoerd om tot het concept ‘Urban Oasis’ te komen. Deze afstudeerscriptie is geschreven voor de gemeente Eindhoven.

Lotte de Haan

Waterworks is een serie workshops die water tekort gebruikt om verdeelde gemeenschappen bij elkaar te brengen.

Nextcity with Academy of Architecture Amsterdam

Bouwen voor biodiversiteit
Deze expo toont de tentoonstelling van nextcity.nl binnen Space Time Existence op de Biënnale van Venetië 2018. Ze presenteren recente projecten van studenten en alumni die zich richten op bouwen voor biodiversiteit. De getoonde projecten zijn het resultaat van ontwerpstudio's gegeven door Maike van Stiphout (landschapsarchitect bij DS) en Mathias Lehner (architect bij legu), die beiden onderzoekers en initiatiefnemers zijn van nextcity.nl.

vanderPolloffice

‘Bij de Water Ambassade laten overheden en kennisinstellingen tijdens de DDW zien wat de belangrijkste vraagstukken zijn en waar de kansen voor verbetering en vernieuwing liggen’, zegt Anouk van der Poll, eigenaar van VanderPolloffice en projectleider van de Water Ambassade. ‘Ontwerpers gebruiken de Water Ambassade om hun ideeën, producten en systemen te tonen die als mogelijke oplossingsrichtingen kunnen dienen. Zo ontstaat een wisselwerking, een ‘constructieve interferentie’, die zorgt dat ideeën, talenten en expertise elkaar gaan versterken. Laten we elkaar prikkelen, inspireren en stimuleren.’

 

Download persfoto's
Download