Ga naar Programma

Buildings As Material Banks - Reversible Experience Modules

Hele week in Klokgebouw | Hall 3 by EPEA Nederland
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Dynamische en flexibel ontworpen gebouwen, waarin materialen hun waarde behouden voor steeds weer nieuwe toepassingen. Dit is het streven van het door de EU gefinancierde 'Buildings As Material Banks' project. (www.bamb2020.eu) DeReversible Experience Moduleszijn een voorbeeld van zo'n flexibel en circulair gebouw.Het doel van de REMs-tentoonstelling is om de bezoeker te laten ervaren hoe circulair bouwen werkt, met welke materialen en producten dat nu al mogelijk is, en hoe materiaal paspoorten hergebruik ondersteunen; van de ontwerpfase van producten en gebouwen tot aan de recyclingfase.

Bezoekers kunnen zelf aan de slag met modulaire, losneembare en circulair ontworpen gebouwdelen. Bovendien kunnen zij op hun eigen mobiele telefoon de materiaal paspoorten openen, die toegang geven tot alle informatie om circulair gebruik van materialen te ondersteunen.

Buildings As Material Banks

In het project BAMB - Buildings As Material Banks (www.bamb2020.eu) werken 15 partners uit 7 Europese landen samen met één missie: een systeemverschuiving in de bouwsector door het creëren van circulaire oplossingen.

Tegenwoordig worden gebouwen afgeschreven en daarna gesloopt. Dit leidt tot afval, slechte materiaalkeuzes, sick building syndroom, grondstoffenschaarste en verhoogde milieukosten. Om een ​​duurzame toekomst te creëren, moet de bouwsector opschuiven naar een circulaire economie.

Of een industrie circulair wordt of niet, is mede afhankelijk van de waarde van de materialen erin - waardeloze materialen worden vaak afval, terwijl waardevolle materialen steeds beter worden gerecycled. Een beter begrip en behoud van waarde van materialen leidt daarom tot minder verspilling.

BAMB ontwikkeld manieren om de waarde van bouwmaterialen te identificeren, te begrijpen en te verbeteren. Op deze manier zorgt BAMB voor een systematische verschuiving waar dynamisch en flexibel ontworpen gebouwen kunnen worden geïntegreerd in een circulaire economie. Door verbeterd ontwerp en circulaire waardeketens, behouden materialen in gebouwen hun waarde en leiden ze tot een sector die geen afval meer produceert: Gebouwen zullen functioneren als materiaalbanken van de toekomst.

Het BAMB-project ontwikkelt en integreert hulpmiddelen die deze verschuiving mogelijk maken: Materiaal Paspoorten en Reversible Building Design - ondersteund door nieuwe bedrijfsmodellen, beleidsvoorstellen en management- en besluitvormingsmodellen. In de loop van het project zullen de nieuwe benaderingen worden gedemonstreerd en verfijnd met inbreng van 6 pilots. Een daarvan zijn de Reversible Experience Modules. (www.epea.nl/rems)

Het BAMB-project is gestart in september 2015 en duurt 3 en een half jaar. Het is een innovatie-actie binnen het door de EU gefinancierde Horizon 2020-programma.

EPEA (www.epea.nl) is een internationaal actief wetenschappelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt met organisaties uit het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap om hen te ondersteunen bij de introductie van circulaire processen. Onder leiding van Prof. Dr. Michael Braungart heeft EPEA het Cradle to Cradle-concept ontwikkeld, dat een raamwerk biedt voor een toekomst zonder grondstoffenschaarste, vervuiling en energietekorten. De Reversible Experience Modules, gelanceerd door EPEA als onderdeel van het Europese project Buildings As Material Banks (www.bamb2020.eu), is een circulaire constructie die bestaat uit meer dan 70 producten en systemen die elk zijn ontworpen voor hergebruik, terugwinning en recycling. Bezoekers zullen deze state-of-the-art producten kunnen ervaren en door hun materialenpaspoort kunnen scrollen om precies te weten te komen wat ze Cradle to Cradle en/of circulair maakt!

Korte introductie Cradle to Cradle: https://www.youtube.com/watch?v=umUYM6xDNVU

 

Korte introductie Reversible Experience Modules: https://www.youtube.com/watch?v=fRLOGYX-

Download persfoto's
Download