Terug naar Programma

Embassy of Health

Hele week bij Blok 63-S | Strijp-S Door World Design Event

Bij de Embassy of Health is het belang van design voor (toekomstige) gezondheidszorg te zien op de tentoonstelling 'Chronic Health: If not us then who?', en in het cutting-edge programma met internationale sprekers op het gebied van ‘Design 4 Health’, bijeenkomsten, workshops en expertmeetings.

Wat is de Embassy of Health?

De Embassy of Health is een platform voor het verkennen van nieuwe, persoonsgerichte manieren voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn op basis van design thinking en design research. Het unieke samenwerkingsverband tussen zes Nederlandse organisaties - VanBerlo, Waag, Philips, Maxima Medisch Centrum, Dutch Design Foundation en U CREATE – brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het cross-over gebied van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg. De eerste uiting van de activiteiten van de Embassy of Health was de tentoonstelling getiteld 'Chronic Health: Designing a Healthy Future' tijdens de Dutch Design Week 2017, ondersteund door WDE en DDF.

Waar staat de Embassy of Health voor?

De Embassy of Health stimuleert creatief en disruptief denken om burgers, patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers te ondersteunen in hun rol om de mogelijkheden van design voor de toekomst van de zorg te begrijpen en te vervullen. De ambassade is een open platform voor participatie in de zorg, en cross-over samenwerkingen in de gezondheidszorg stimuleert voor nu, de nabije toekomst en de toekomst. Het startpunt voor ontwerpen in de zorg is empathie; het vermogen om te zien en te ervaren door de ogen van een ander. Op die manier ontwerpen we zinvolle producten, diensten, ervaringen en systemen die persoonsgericht zijn. Daarnaast is de ethiek van ontwerpen voor de zorg een aandachtspunt voor de ambassade.

Wat zijn de ambities van de Embassy of Health?

De Embassy of Health richt zich momenteel op het informeren en inspireren van mensen om design thinking en design research in de gezondheidszorg te omarmen. Dit gebeurt onder andere via de tentoonstelling ‘Chronic Health’, die aanleiding geeft tot discussies over zorgontwikkelingen zoals de ontwikkeling zijnde kunstmatige baarmoeders tot robots die mensen in staat stellen zichzelf te opereren. Een logische stap van de ambassade is om co-creatie in de zorg te faciliteren en de juiste partners bij elkaar te brengen om tot nieuwe oplossingen te komen. Het is daarbij cruciaal om burgers inzicht te verschaffen in de nieuwe mogelijkheden voor de zorg.

De ambitie van de ambassade voor de langere termijn is om design thinking en design research te laten integreren in de beleidsvorming rondom de gezondheidszorg, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de volgende generatie zorgaanbieders en -gebruikers goed is uitgerust om toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden.

De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn, en we op zoek zijn om nóg langer gezond en gelukkig te leven. We rekken het leven op aan het begin én aan het einde van het leven.

De Embassy of Health laat met de tentoonstelling ‘Chronic Health: If not us then who?’ zien hoe we gezamenlijk de zorg vormgeven. We tonen hoe zorg-producten of -services niet op zichtzelf staan maar interacteren binnen een complexe zorgomgeving. Om hieraan vorm te geven, is empathie nodig. Om niet alleen te ontwerpen vóór elkaar, maar zeker ook mét elkaar.

De tentoonstelling dompelt de bezoekers onder in een interactieve omgeving, om hen te laten beleven wat de rol van design voor de zorg is en kan zijn: zowel nu, als in de nabije en verre toekomst.

De tentoonstelling vindt plaats over twee verdiepingen in het Innovation Powerhouse. De tentoonstelling bestaat uit +/- 25 werken, waarvan een deel interactief is. De Projectstudio zal, evenals vorig jaar, de coördinatie op zich nemen van de activiteiten van de Embassy of Health. Er is een aantal mogelijke kandidaten voorgesteld als tentoonstellingsontwerper. De definitieve keuze zal begin september worden genomen.

Inhoudelijk programma

De partners organiseren een tiental inhoudelijke sessies, waarvan een deel open is voor het publiek en een deel expertmeeting. Als het programma open is, wordt dit op de website van de DDW opgenomen en ook via de mediakanalen van de partners. De kosten voor de sessies worden door de partners afzonderlijk gedragen. De sessies ‘Designing a community of Care’ die de Waag organiseert worden gehouden in samenwerking met het Stimuleringsfonds.