Ga naar Programma
Kaumera by Jeroen Wand, Billie van Katwijk, Nienke Hoogvliet

Kaumera from wastewater

in Veem | Floor 2 by De Energie- & Grondstoffenfabriek
Dit onderdeel is open voor bezoekers.

Kaumera is een waardevolle grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Je kunt er papier en karton waterafstotend mee maken en de uitspoeling van meststoffen in de landbouw mee verminderen. Maar bijvoorbeeld ook beton via betere uitharding een langere levensduur geven.Een veelzijdige en duurzame grondstof dus.Deze grondstof halen we uit ons afvalwater!

Door het slim combineren van bestaande en nieuwe technieken, kunnen we nu de grondstof Kaumera uit het afvalwater halen. Specifieker: uit de slibkorrels die worden gevormd bij een Nereda zuiveringsproces.

De Nereda®-technologie is een door de TU Delft ontdekte technologie. Deze is o.a. samen met de waterschappen en STOWA ontwikkeld en wordt momenteel door Royal HaskoningDHV wereldwijd vermarkt. Het grote voordeel van deze technologie is dat het afvalwaterzuiveringsproces op ruimte en energie bespaart. Daarmee zijn ook de zuiveringskosten lager. Wat men tijdens de ontwikkeling van deze technologie echter nog niet wist was, dat de Nereda korrels voor een groot deel bestaan uit alginaatachtige stoffenen. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar het terugwinnen en vermarkten van deze grondstof.

De innovatie blijft dus in beweging: onderzoek moet de komende jaren aantonen welk kwaliteitsniveau Kaumera heeft en welke toepassingen het meest perspectiefrijk zijn. Ook worden in samenwerking met marktpartijen nieuwe toepassingen gevonden voor het product. Vanuit het buitenland wordt er met grote interesse gekeken naar de ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens de Dutch Design Week 2018 toont de Energie- & Grondstoffenfabriek namens de Nederlandse Waterschappen, verschillende toepassingen met Kaumera in de vorm van kunst. Designers Billie van Katwijk, Jeroen Wand en Nienke Hoogvliet zijn de uitdaging aangegaan om met Kaumera te werken. Het eindresultaat is te zien van 20 - 28 oktober in het VEEM. De waterschappen willen hiermee aandacht voor de belangrijke rol die zij hebben in het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie.

De Energie- & Grondstoffenfabriek

De waterschappen in Nederland beschouwen afvalwater niet langer alleen als een te zuiveren en te verwerken afvalproduct, maar ook als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Dit past in de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie. De waterschappen werken hieraan in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek.

Kaumera. Nieuwste grondstof uit afvalwater.

De Nederlandse waterschappen beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Tijdens de DDW 2018 krijgt u te zien hoe de grondstof Kaumera uit afvalwater, kan worden toegepast. Drie designers, Billie van Katwijk, Jeroen Wand en Nienke Hoogvliet, zijn met deze grondstof aan de slag gegaan en tonen drie unieke en verschillende toepassingen.

De Energie- & Grondstoffenfabriek

Kaumera. Nieuwste grondstof uit afvalwater.

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de Nederlandse waterschappen op tal van manieren aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Daarmee dragen ze bij aan een schonere, duurzame wereld. Een wereld met zo min mogelijk afval, maar met zo veel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen. 

Een unieke zuiveringstechnologieOnderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda®zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda®Gum.

Een veelzijdige naamKaumera. Het is een veelzijdige naam voor een veelzijdig product. Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. De kameleon staat bekend om zijn kleurrijke transformatie en aanpassingsvermogen. Dit maakt de kameleon een prachtig flexibel, effectief en veelzijdig dier. 

 

Oneindige toepassingsmogelijkhedenDoor Kaumera Nereda®Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof.Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.  

 

Een toekomstbestendige grondstofSamenwerken gaat over het bundelen van krachten, van ieders kennis en expertise, achtergronden en ervaring. Dit is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van Kaumera Nereda®Gum. Iedere betrokken partij brengt haar deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera. Op deze manier werken waterschap, wetenschap enbedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst.

Tijdens de Dutch Design Week 2018 toont de Energie- & Grondstoffenfabriek namens de Nederlandse Waterschappen, verschillende toepassingen met Kaumera Nereda® Gum in de vorm van kunst. Designers Billie van Katwijk, Jeroen Wand en Nienke Hoogvliet zijn de uitdaging aangegaan om met Kaumera te werken. Het eindresultaat is te zien van 20 - 28 oktober in het VEEM. De waterschappen willen hiermee aandacht voor de belangrijke rol die zij hebben in het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie. 

Download persfoto's
Download