Ga naar Programma

Seb: Your Smart Energy Butler

in Klokgebouw | Hall 4 by Z Zhang, Y Zhao, C Guo, S Gu
Dit onderdeel is open voor bezoekers.
Vertaal naar het Engels

Dit evenement is momenteel alleen beschikbaar in het Engels, klik hier om te wisselen naar Engels.

Ziyi Zhang

Yihan Zhao

Cheng Guo

Shengfeng Gu

Download persfoto's
Download