Terug naar Programma

Talent Platform

Hele week bij Blok 63-S | Strijp-S Door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Creative Industries Fund NL is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Nieuw! Platform Talent van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Creative Industries Fund NL

Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent, een nieuwe online database voor het beste ontwerptalent van dit moment, ondersteund door het fonds.

In 24 filmportretten van 1 minuut maak je kennis met de nieuwe lichting van ontwerpers en makers die in 2018 zijn ondersteund door het fonds vanuit het Programma Talentontwikkeling. Met het Platform Talent geeft het Stimuleringsfonds de zichtbaarheid van opkomend designtalent een extra impuls. Het platform groeit jaarlijks met de komst van een nieuwe lichting ontwerpers.

Maak in het Veemgebouw kennis met de praktijk van deze veelbelovende ontwerptalenten en volg ook na DDW de ontwikkelingen online via stimuleringsfonds.nl/platformtalent.

Alice Wong

In 2011 behaalde Alice Wong haar bachelor in Grafisch Ontwerpen aan de University of Huddersfield (West Yorkshire, Engeland) en in 2015 haar master aan de Design Academy Eindhoven in de richting Information Design. Als ontwerper en storyteller is zij geïnteresseerd in het analyseren, filteren en verwerken van complexe informatiestromen met als doel deze te vertalen naar visueel aansprekende verhalen. Komend jaar is zij van plan om haar designmethodiek te verdiepen en te onderzoeken hoe informatie onze ideologieën en maatschappijen vormgeeft. Om dit brede thema te kaderen neemt Wong haar eigen ervaringen als rode draad. Het project met de werktitel Reconstructing Reality 2 zal verschillende perspectieven, non-fictie en fictieverhalen, data en bronnen omvatten met als doel in kaart te brengen hoe een alleenstaande vrouw van eind twintig wordt geconstrueerd en gerepresenteerd in verschillende patriarchale maatschappijen.

Anne Geenen

Anne Geenen studeerde in 2013 af aan de master Architecture, Urbanism and Building Sciences van de TU Delft. In haar werk gaat Geenen op zoek naar vindingrijke manieren van bouwen, door uitwisselingen aan te gaan met beoefenaars van ambachten en alternatieve manieren van maken. Haar ervaringen die ze eerder heeft opgedaan in het bouwen in India gaat ze in het komende jaar vertalen naar een werkplaats in Nederland genaamd ‘Werkplaats Rotterdam’. Hierin kan zij zich zowel artistiek als professioneel ontwikkelen. Bij de werkplaats worden verschillende partners betrokken.

Camiel Fortgens

Camiel Fortgens is in 2014 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and identity’. Als ontwerper onderzoekt en bevraagt hij naast normen die spelen binnen de modewereld, maatschappelijke normen. Daarnaast heeft hij aandacht voor het snijvlak van kleding, massa(identiteit) en sociale omgangsvormen. Fortgens wil mode inzetten als cultureel-maatschappelijk vehikel, dat zich niet laat leiden door trends en commercie. Komend jaar is hij van plan reeds begonnen onderzoeken verder te verdiepen en een aantal aspecten van de mode- en mode-industrie tegen het licht te houden. Zijn focus ligt op het bevragen van de normen rond sociale impact, constructie, productie, presentatie, communicatie en sales. Het onderzoek hiernaar krijgt zijn weerslag in een collectie, een boek en nieuwe manieren van onlinecommunicatie, presentatie en sales.

Carlijn Kingma

Carlijn Kingma studeerde in 2016 af aan de masteropleiding Architectuur van de TU Delft. In haar werk staat het verbeelden van fysieke ruimte op kaarten centraal, als toevoeging op de fysieke ervaring en de taal die deze kan beschrijven. In haar ontwikkelplan omschrijft zij vier onderzoeksthema’s die als inspiratie dienen voor nieuwe werken. Dit zijn religie, kapitalisme, het bankensysteem en utopia’s. Bij de totstandkoming van nieuw werk betrekt Kingma onder andere Joep van Lieshout en Martijn van der Linden. Tevens zal Kingma in een residency haar omgang met taal proberen te verdiepen. Een laatste onderdeel van het ontwikkelplan is het verkennen van nieuwe technieken om het werk in te vervaardigen, waaronder de etstechniek.

Chen Jhen

In 2016 behaalde Chen Jhen haar Master in Information Design aan de Design Academy Eindhoven. Komend jaar wil zij zich richten op het onderzoeken van identiteit en hoe dit afhankelijk is van en zich manifesteert in verschillende perspectieven en contexten. Uitgangspunt vormt de historische band tussen Taiwan (Formosa) en Nederland gevormd door twee geschiedkundige documenten uit de 17de eeuw: de ene een collectie van verslagen en dagboeken van de voormalige Nederlandse Gouverneur-Generaal van de kolonie en de andere een fictief geschiedenisboek van een Fransman die claimde in Taiwan te zijn geboren, maar er nooit was geweest. Om het onderzoek vorm te geven gaat Jhen samenwerken met de kunstenaar Chan Chiao Chun. Een van de twee zal antropologisch onderzoek doen op locatie in Taiwan en Indonesië. De ander zal een identiteit construeren aan de hand van informatie van het internet, nieuws en historische documenten op afstand. Beide zullen focussen op dezelfde elementen, geografie (map), census (portret) en ethos (dagboek). Het onderzoek krijgt zijn weerslag in verschillende vormen: een installatie, video en een boek.

Daniel de Bruin

Daniel de Bruin is in 2015 afgestudeerd aan de HKU in de richting Product Design. Zijn ontwerpen kenmerken zich door hun heldere constructie, zichtbare mechanieken en de interactie tussen mens-en machine. Komend jaar wil De Bruin zich richten op het verder ontwikkelen van zijn ontwerpmethodiek, samenwerkingen, vrije experimenten en het initiëren van nieuwe projecten. Een van de samenwerkingsprojecten die de ontwerper van plan is op te zetten is met papierkunstenares Mandy Smith en digitale kunstenaar Michael Pelletier. Gezamenlijk gaan de makers een interactieve installatie creëren die reageert op de bewegingen van de beschouwer en op deze manier digitale data tactiel maakt.

Frank Kolkman

In 2011 behaalde Frank Kolkman zijn bachelor in ‘Product Design’ aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem en in 2015 zijn master in ‘Design Interactions’ aan de Royal College of Art in Londen. Hij positioneert zichzelf als een ‘design-hacker’ en combineert in zijn praktijk (industriële) vormgeving met mechatronica en beeldende kunst met als doel werken te creëren die inzicht geven in hoe technologie menselijk gedrag kan beïnvloeden. Komend jaar is Kolkman onder andere van plan zich te verdiepen in methodes en producten die sinds de jaren 70 zijn ontwikkeld door neurologen en wetenschappers om kunstmatige vormen van veranderd bewustzijn op te wekken. Dit onderzoek moet leiden tot een reeks zogenaamde ‘psychontronische’ prototypes die emotionele toestanden, zoals verveling kunnen simuleren.

Isabel Mager

Isabel Mager is in 2016 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and Well Being’. Gedurende haar ontwikkeljaar is de ontwerper van plan een aantal interdisciplinaire case-studies te ontwikkelen die de rol van de ontwerper in de geglobaliseerde wereld ondervragen. Specifiek wil zij zich richten op de verantwoordelijkheid van de ontwerper binnen (massa)-productiesystemen en kritische tools ontwikkelen die dit systeem deconstrueren. Voor dit onderzoek gaat Mager samenwerken met experts met diverse achtergronden, zoals onderzoeksjournalisten, forensische onderzoekers, HR-managers en etnografen. Tevens gaat zij op veldonderzoek tijdens een residentie van drie maanden in Shenzhen.

Jason Hansma

Jason Hansma studeerde in 2013 af aan de master Fine Art van het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Hansma onderzoekt de maatschappelijke impact van algoritmes en digitale beeldcultuur vanuit een cultureel en politiek oogpunt. In het komende jaar doet Hansma onderzoek naar de het archiveren van afbeeldingen en teksten in een slimme database waaruit creatieve output kan worden gegenereerd door het versmelten of samenbrengen van het beschikbare materiaal.

Joana Chicau

Joana Chicau studeerde in 2016 af aan de master Media Design en Communicatie van het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. In haar werk focust Chicau zich op de samenkomst van dans met coderen en programmeren. In haar ontwikkelplan omschrijft Chicau een serie activiteiten die zowel bijdragen aan haar vaardigheden als creative coder alsmede als maker door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, onder andere met de universiteit van Tama, Japan en Tetsuro Fukuhara van Butoh-Space Dance. Daarnaast organiseert Chicau zelf een aantal bijeenkomsten over het snijvlak waarop zij werkt.

Jos Klarenbeek

Jos Klarenbeek is in 2015 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and Public Space’. Als ontwerper is hij geïnteresseerd in het toegankelijk maken en vertalen van complexe data. Komend jaar wil hij zich focussen op data van satellieten. Tegenwoordig is een ongekende hoeveelheid ruwe data van de aarde gratis beschikbaar, zoals temperatuurkaarten of de golfbewegingen van oceanen. Deze data wordt door onderzoekers en de wetenschap gebruikt, maar blijft door de gebruikte codering voor het brede publiek ontoegankelijk en onbruikbaar, terwijl het een interessante bron kan zijn voor bijvoorbeeld ontwerpers. Om deze kloof te dichten is Klarenbeek van plan verschillende tools te ontwikkelen waarmee satellietdata gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld een weefgetouw of CNC/machine. Hiervoor wil hij een artist in residency doen bij PlanetLabs in San Francisco. Daarnaast gaat hij een samenwerking opzetten met Aliki van der Kruijs, waarin zij hun kennis willen bundelen en realtime golfinformatie van de Waddenzee gebruiken als een ontwerpvariabele.

Julia Janssen

Julia Janssen studeerde in 2016 af aan de bachelor Graphic Design van ArtEZ in Arnhem. Het afstudeerwerk van Janssen was getiteld ‘Bank of Online Humanity’ en heeft als doel inzicht te geven in big data. In het komende jaar wil Janssen dit project doorontwikkelen in samenwerking met partners uit de wetenschap en het bedrijfsleven tot een game en een app. Daarnaast wil zij zich als ontwerper professionaliseren en beter profileren.

Karim Adduchi

Modeontwerper Karim Adduchi heeft in 2015 zijn bachelor behaald aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Adduchi positioneert zichzelf als een verhalenverteller die mode inzet om samenwerkingen te bewerkstellingen tussen diverse ontwerpdisciplines, zoals grafisch ontwerp, meubelontwerp en lichtontwerp. Met deze opzet tracht hij zijn ontwerppraktijk buiten het gevestigde modesysteem te plaatsen. Komend jaar is de ontwerper van plan om in samenwerking met verschillende partners een onconventionele collectie te ontwikkelen als statement tegen de commerciële mode-industrie. De focus zal liggen op het maak- en leerproces in plaats van productie. Hiervoor gaat hij in gesprek met partners van buiten de bestaande modecontext, zoals het Tropenmuseum, vluchteling Yasser Nasser (houtbewerker), Alex Studios (lichtontwerp), V. Despentes (schrijver), S. van den Haak (grafisch ontwerper) en M. Lempart (social design). Tevens gaat Adduchi workshops geven voor Makers Unite Foundation om zijn creatieve proces te voeden.

Koos Breen

Koos Breen studeerde in 2014 af aan de bachelor Grafisch Ontwerpen aan de KABK in Den Haag. In het komende jaar wil hij zijn werkwijze als ‘holistisch ontwerper’ verder uitdiepen. Hij formuleert voor zichzelf een serie opdrachten die op elkaar voortborduren. In deze opdrachten daagt Breen zichzelf uit om nieuwe technieken en toepassingen te verkennen en eigen te maken. Hierbij denkt hij aan weven, 3D tuften, metaal gieten en glas-, keramiek-, en kunststofbewerking. In zijn ontwikkeling schakelt hij verschillende coaches in, zoals curator Matylda Krzykowski en ontwerper Bertjan Pot.

Lilian van Daal

Lilian van Daal studeerde in 2014 af aan het post graduate programma Industrial Design van het KABK in Den Haag. In haar werk combineert Van Daal biologie, design en wetenschap. In haar ontwikkeljaar gaat zij op zoek naar natuurlijke materialen om haar ontwerpen mee te 3D printen. Daarnaast wil zij haar kennis op het gebied van software voor biomimicry vergroten. Om dit te bewerkstelligen gaat zij verschillende samenwerkingen aan, zowel binnen de ontwerpsector als binnen de wetenschap.

Manon van Hoeckel

Manon van Hoeckel is in 2014 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and Leisure’. Als social designer ontwikkelt zij tools die ervoor zorgen dat ‘vreemden’ met elkaar in gesprek gaan vanuit de overtuiging dat contact met vreemden je wereldbeeld verrijkt en bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaat. Designers en planologen ontwerpen en ontwikkelen vaak vanuit praktisch oogpunt, zo stel Van Hoeckel, terwijl onpraktische aspecten veelal leiden tot ongeplande, spontane communicatie. Dit heeft mogelijk maatschappelijke consequenties. Zo kan gentrificatie ertoe leiden dat verschillende sociale lagen elkaar steeds minder tegenkomen in de openbare ruimte. Komend jaar wil de ontwerper zich richten op dit thema en een onderzoek starten naar toevallige ontmoetingen en hoe deze interacties door mensen worden ervaren.

Márk Redele

Márk Redele studeerde in 2016 af aan de master interieurarchitectuur Studio for Immediate Spaces aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. In het werk van Redele staat het thema ‘uitwisseling’ en specifiek de performatieve eigenschappen van uitwisseling centraal. In zijn ontwikkelplan omschrijft Redele een ambitie om materiaalonderzoek te doen, waarbij hij zijn werk ruimtelijk wil toepassen op drie verschillende plaatsen. In het materiaalonderzoek werkt Redele samen met een Italiaanse kunststoffabrikant. De uitkomsten van het onderzoek vormen na een periode van negen maanden de basis voor een tijdelijke winkelomgeving die door Redele wordt georganiseerd en ingericht.

New State Of Matter

Gaspard Bos (New State Of Matter) studeerde in 2013 af van de master Integrated Product Design aan de TU Delft. De ontwerpen van Bos lopen thematisch en qua materiaal uiteen, maar worden ontworpen volgens een vergelijkbare systematiek. Voor het komende jaar omschrijft Bos een serie activiteiten die coderen combineren met industrieel en conceptueel ontwerp. Hij omschrijft dit zelf als ‘relatietherapie voor mens en ding’. In het ontwikkeljaar werkt hij onder andere aan een nieuwe vin voor surfboards op basis van digitale productiemethodes en een machine die een gevoel voor mode kan ontwikkelen om zo duurzaamheid binnen het gebruik van kleding aan te jagen.

Studio Reus

Jonathan Reus studeerde in 2014 af aan de master ArtScience aan de KABK in Den Haag. In zijn werk combineert hij traditionele (folk)instrumenten met nieuwe technologie. Reus maakt een vertaling van wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke fenomenen naar geluid of instrumenten. Door middel van onderzoek, debat, residencies en presentaties wil Reus zich verder in dit gebied bekwamen en positioneren. Zo gaat hij ruimtelijk werk maken die de theoretische benadering van geluid visualiseert. In zijn ontwikkeling laat Reus zich coachen door experts uit de muziek, digitale cultuur en wetenschap.

Suzanne Oude Hengel

Suzanne Oude Hengel is in 2015 afgestudeerd aan Artez in de richting Product Design. Als schoen- en textielontwerper richt zij zich op het combineren van (brei)technieken, industriële vervaardiging en digitale ontwerpmethodes. Hengel positioneert zich als een zelfstandig opererende schakel tussen ontwerpers, bedrijven en technici. Komend jaar is Oude Hengel van plan om zich verder te ontwikkelen als technician en programmeur, haar netwerk te verbreden en haar praktijk te verdiepen. Hiervoor wil zij een cursus in software voor vlakbreimachines gaan volgen, een database ontwikkelen van garens gebaseerd op de functionaliteiten die nodig zijn voor het maken van Footwear en materialenonderzoek doen ten behoeve van de ontwikkeling van een draagbare gebreide schoen.

TeYosh

Sofija Stanković en Teodora Stanković (TeYosh) studeerden in 2015 af aan de master Graphic Design aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. In het werk van TeYosh staat de versmelting van online en offline cultuur centraal. In het komende jaar worden twee bestaande projecten doorontwikkeld, namelijk Dictionary of Online Behavior en Attention Spam. De projecten resulteren in uiteenlopende presentatievormen, zowel online als fysiek en in virtual reality.

Tenant of Culture

Tenant of Culture is de artistieke praktijk van Hendrickje Schimmel. In 2012 behaalde zij haar bachelor Fashion Design aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem en in 2016 haar master in Mixed Media aan de Royal College of Art, Londen. Haar ontwerppraktijk kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering, waarin de maker zich vrij beweegt tussen verschillende ontwerpgebieden, presentatievormen en theorie. Komend jaar is Tenant of Culture van plan om naast haar studio een online-platform te ontwikkelen. Met deze nieuwe interface wil zij haar onafhankelijke positie van het modesysteem waarborgen en experimenteren met nieuwe vormen van verkoop en distributie. Ook gaat ze een onderzoek opstarten met de titel ‘A just Fashion’, naar functies van het institutionele archief en moraliteit in relatie tot mode. Dit theoretische onderzoek krijgt weerslag in artistieke experimenten met materialen, conserveringstechnieken, sculptuur, plastiek en assemblage.

Willem van Doorn

Willem van Doorn is in 2013 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting ‘Man and Living’. Zintuigelijke beleving, plaats en tijd zijn belangrijke uitgangspunten voor zijn ontwerppraktijk. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zijn werkplek gevestigd in de Kwakel op de boerderij van zijn familie. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar manieren om de agrarische sector en de creatieve industrie met elkaar te verbinden. Komend jaar is hij van plan om de boerderij die tevens is ingericht als (hout)werkplaats te openen voor gastontwerpers en een artist-in-residency gericht op thema’s als lichtvervuiling en voedselproducties op te zetten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klein creatief bedrijventerrein en behoud van de boerderij.

Yamuna Forzani

Yamuna Forzani is in 2016 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag (KABK) in de richting Textiel & Mode. De ontwerper positioneert zichzelf als een activist voor de LGBTQ-gemeenschap. Komend jaar is Forzani van plan om een ‘genderless’ collectie te ontwikkelen en deze te presenteren op een zelfgeorganiseerd ‘Ball’ in Den Haag. Een Ball is een event, vogue-competitie en safespace voor de LGBTQ-gemeenschap. Met deze opzet beoogt Forzani om heteronormatieve systemen te doorbreken en verschillende gemeenschappen bij elkaar te brengen.