Ga naar vorige pagina

Deelnamekosten

Deelnemers betalen een bijdrage die afhankelijk is van de activiteit en van het aantal personen (en/of evenementen) dat ze inschrijven. Eventuele kosten voor de huur van een locatie en andere productiekosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor het Klokgebouw, Veem en Ketelhuisplein gelden aparte voorwaarden.