Ga naar vorige pagina

Belangrijke data

1 april 2019
Open voor aanmeldingen

31 juni 2019, 23.59 uur
Deadline aanmeldingen

Vanaf 1 augustus 2019
Uploaden tekst, beeld en informatie — belangrijk i.v.m. opname in publiekscampagne, promotiemiddelen en overige publiciteitsactiviteiten van DDW

19-27 oktober 2019
Dutch Design Week

november
DDW Enquête invullen