Go to Programme

Presentatie Sectoradvies - Ontwerp voor de toekomst

Wed 24 oct in Veem | Floor 3 by Raad voor Cultuur
A different price applies for this event (Belangstellenden kunnen zich voor 17 oktober opgeven op [email protected] ).

Werk aan de winkel voor ontwerpsector

Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. 

In ons advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ - over architectuur, e-cultuur en vormgeving – zijn we nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief hebben we ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

Op woensdag 24 oktober 2018 presenteren we ons advies tijdens de Dutch Design Week. Ook jij bent dan van harte welkom!  Tijdens de bijeenkomst geeft watergezant Henk Ovink een presentatie en de commissievoorzitter Chris Sigaloff licht het advies toe. Daarna volgt een paneldiscussie (met o.a. Tim Vermeulen, Tabo Goudswaard, Syb Groeneveld, Jalila Essaïdi en Henri Swinkels) en gaan we met het publiek in gesprek. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, zal deze discussie leiden. 

Als je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, dan graag uiterlijk woensdag 17 oktober a.s. een e-mail sturen naar [email protected]

Tot ziens in Eindhoven!

Council for Culture The Council for Culture is a body established by law to advise the Dutch Government and Parliament on the arts, culture and media. The Council provides recommendations regarding the cultural policy in the Netherlands, whether it is requested of them or not. Usually, the Council provides a recommendation at the request of the Minister of the OCW (Ministry of Education, Culture and Science).

The sector advice 'Design for the future. Plea for creative reflection on social issues' was written at the request of the Minister and is one of the ten sector advices issued by the Council in 2018.

Download pressphoto's
Download