Bart Ahsmann – CLICKNL/Design United

"Wat mij betreft is de kern van design het proces, de aanpak, de manier van werken. Oplossingen bedenken door de creatieve insteek, oplossingen die breder zijn dan alleen een fysiek ding dat op de grond kan vallen. Zowel systemen, als producten in de breedste zin. Ik hou van de Angelsaksische definitie van design, waaronder het grafische veld, service design, webdesign, ict, media, producten en op het randje zelfs architectuur vallen.

Er komt steeds meer herkenning en erkenning voor design, terwijl je tegelijkertijd altijd moet blijven uitleggen dat het geen bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord is. Dat blijft een hardnekkig probleem dat ik al sinds mijn afstuderen moet uitleggen, zeker bij overheden. De kracht van een ontwerper is dat altijd de mens centraal wordt gesteld, de aanpak is iteratief en het is toekomstgericht. Iets laten zien dat er nog niet is, dat kunnen niet veel mensen. En het botst met de rapport- en beleidscultuur van overheden, daar valt nog veel te winnen voor beide werelden. Verder is het co-creatie aspect van groot belang, daar zijn ontwerpers ontzettend goed in.

De kennis van de technologie, het menselijke aspect en de zakelijke kant worden steeds meer geïntegreerd in het ontwerpproces. In 2019 bestaat de faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft 50 jaar, net als de The Bureau of European Design Associations. Dat is voor academische begrippen erg jong, maar de stroming is wel volwassen aan het worden. Net als DDW, die van een Eindhovense organisatie groeit naar een week van nationaal belang in een internationale context."

www.clicknl.nl
www.4tu.nl


Bert Hagendoorn – Dutch Digital Design


"Design speelt een steeds belangrijkere rol in hoe we leven, werken en communiceren. Nederlanders zijn daar goed in, ook op digitaal gebied. We hebben niet alleen oog voor de vormgeving, maar juist ook voor hoe iets werkt en wat het effect is. De veranderende wereld vraagt om een ander creatieproces, in combinatie met andere disciplines. Tussen de voorheen gescheiden werelden komt steeds meer overlap.

Het internationale succes en de rijke design traditie van Dutch Design is ook terug te vinden in Dutch Digital Design, het podium voor het beste digitale Nederlandse werk (onderdeel van de branchevereniging Dutch Digital Agencies). Dat kan bijvoorbeeld een app zijn, maar ook een virtuele wereld of een interactieve installatie. Door het werk te laten zien trekken we talent aan en tonen we organisaties en bedrijven wat Nederlandse ontwerpers en bureaus voor hen kunnen betekenen.

Volgens mij kunnen we met DDW nog meer halen uit de internationale verbindingen, daar liggen veel kansen - voor zowel ons eigen land als andere landen. Daarnaast denk ik dat het goed is te kijken naar de awards, waarmee we ook een volgende stap zouden kunnen maken."

www.dutchdigital.nl


Caroline Hummels - TU/e


Design kan bijdragen aan onze interactie met en kijk op de wereld. De ontworpen wereld beïnvloedt en mede-creëert mensen in hun omgang met elkaar en de wereld. Dat kan gaan om kleine, subtiele en esthetische interacties met objecten. Juist die dingen maken de waarde van subtiliteit, kwaliteit, technologie, functionele mogelijkheden, menselijke relaties en nog veel meer duidelijk. Maar design kan ook bijdragen aan de transformatie van onze maatschappij.

Als hoogleraar Design and Theory for Transformative Qualities, onderzoek ik met een team de rol en mogelijkheden van design- en technologieonderzoek in de praktijk. Wij ontwikkelen onder andere theoretische kennis, modellen en methoden. Die gebruiken we om met verschillende partijen samen te werken aan concrete maatschappelijke uitdagingen en projecten. Ik jaag graag discussie en samenwerking aan op allerlei gebieden, over vragen als: wat is design, wat is Dutch design, waar gaat het naartoe, wat betekenen nieuwe technologische ontwikkelingen voor design, hoe betrek je mensen bij design en ga zo maar door. 

Het is heel goed dat de DDW ook niet-ontwerpers laat ervaren wat design kan betekenen voor ons leven en mogelijke richtingen voor onze toekomst(en). Op die manier wordt een discussie losgemaakt over hoe wij als maatschappij denken over onze levens. Daarnaast is het een sterke, internationale showcase, die laat zien wat wij in de regio en in Nederland op het gebied van design doen. 

www.tue.nl


Daniel Neugebauer – Van Abbemuseum


"Design heeft in tegenstelling tot kunst een wat lichtere toets. Maar het is wel een heel politieke professie: je stelt mensen een structuur voor en schept daarmee een andere realiteit en toekomst. Design is in mijn ogen de wat vriendelijkere kant van kunst en ik vind de tegenstellingen, maar ook de raakvlakken tussen die twee heel interessant. Het is de rol van design om de grenzen in de samenleving op te zoeken. Het onderzoekt, maar is ook heel functioneel. Het kan heel dienend en mooi zijn, maar ook voorspellend en confronterend. Met het begrijpelijke kun je mensen meetrekken richting de uitdagende kant. 

Ik kijk naar de dingen vanuit mijn Van Abbe perspectief en mijn maatschappijkritische blik. Zelf werk ik al mijn hele leven meer op het vlak van de kunst, zoals de museumwereld. De combinatie van nieuwsgierigheid en passie voor vormgeving, zie je in beide velden terug. 

De DDW is een redelijk laagdrempelige gebeurtenis, die voor bijna iedereen interessant is. Dat is een heel grote kracht en verantwoordelijkheid: je mobiliseert honderdduizenden mensen. De functie is mensen niet alleen te enthousiasmeren of entertainen, maar ook een kritische kijk op onze maatschappij en de huidige ontwikkelingen te geven. Een taak met grote responsabiliteit, maar dat heeft de DDW altijd goed weten te doen. Natuurlijk kan het altijd nog een beetje beter, een beetje scherper. De visie is al erg op de toekomst gericht, de vraag is nu hoe je bezoekers misschien nog wat verder kunt uitdagen. Ook de balans tussen Eindhovens en internationaal is een spannende opgave."

www.vanabbemuseum.nl


Jelle Mastenbroek – zelfstandig ontwerper


"Mijn objecten wil ik niet slechts passief laten zijn, daarom richt ik me op het maken van interactieve installaties. Hiermee kan ik mensen aan het denken zetten, omdat de toeschouwer ook direct deelgenoot wordt van het werk. Het toevoegen van die extra dimensie zou vaker een uitdaging mogen zijn in de wereld van design. Waarom maak je iets? Wat is jouw verhaal, en hoe bereik je anderen hiermee? Met mijn verhalen wil ik niet belerend zijn, eerder attenderen zonder oordeel.

Ik vind het een eer wanneer mijn werk door veel mensen wordt gezien, het is daarbij prettig als er oprechte interesse is en er verdiepende gesprekken ontstaan over het thema dat ik aankaart. Bijvoorbeeld de omgang met persoonlijke gegevens. Hoe deze online inmiddels, vaak zonder dat we het doorhebben, tot nieuw betaalmiddel zijn geworden en de verschillende waarde die mensen daar aan hechten.

Design heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor vooruitgang. Zowel op puur esthetisch niveau als in het creëren van een andere invalshoek, zodat een nieuwe kijk mogelijk wordt. Ik ben voor mijn gevoel nog maar net begonnen. Mijn werkplek op Sectie-C in Eindhoven is hierbij een geweldige uitvalsbasis en een plek waar meer en meer ontwerpers zich vestigen."

www.jellemastenbroek.nl


Jorge Alves Lino – Fontys FutureMediaLab


"I am intrigued by the way democratisation of media and information technologies affect the way we live and experience public space. In that context, design is an action, a process and a practice of critically observing and reflecting societal matters. Pro-actively triggering structured and responsible change towards a positive impact in people, the social and cultural settings they are part of, and ultimately improving our quality of living.

The proximity between creativity and tech is Eindhoven’s natural asset. An idea that is potentially feasible can easily be technically materialised and implemented. This relation gets stronger every day. Its added value is innovation that relies in cutting-edge technology invented here, meaningfully contextualised by designers who reinvent the way we live.

Eindhoven is very resourceful in this exchange of value. It is not by coincidence that co-creation is culturally so enrooted here. People have different skills and expertise. Even those who do not have a direct relation with design or technology, have at least the knowledge and expertise on their relationship and experience with their city. And are generally part of creative processes.

This is why I find DDW so exciting. What started at medium-scale exhibitions grew to an organisation that triggers awareness, debate and critical reflection on design as a practice and an industry in tomorrow’s society. Supporting this debate with people from different backgrounds and expertise can only be beneficial for the critical discourse that the event offers at such a global level."

www.futuremedialab.nl


Leone Cuppen – Yksi Connect


"De rol van design is verschoven van ‘mooie dingen maken’ naar een focus op de oorsprong, het proces en de maatschappij. De kennis en kunde van ontwerpers inzetten om sociale vraagstukken te behandelen.

Ben al jaren verbonden aan de DDW, sinds het prille begin. En heb het altijd een warm hart toegedragen, in goede en slechte tijden. Er vele, vele uren vrije tijd ingestopt. Mijn adviserende rol werd groter toen ik de eerste ambassadeur werd in 2009.

De afgelopen 25 jaar heb ik een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik begon als interieur- en productontwerper, met een grote interesse in het zichtbaar maken van werk. Daarom richtte ik een stichting ter promotie van Dutch Design op, een soort doorlopende mini-DDW. Die rol heb ik steeds verder uitgebouwd en vorig jaar Yksi Connect opgericht. Om meer verbindingen te leggen tussen ontwerpers en het werkveld van verschillende disciplines: techniek, kunst, fotografie, virtual reality, hardcore industrie en de commerciële wereld. Ik vind het bijzonder om nu mijn kennis door te kunnen geven aan de nieuwe generatie. Met elkaar een vraagstuk vertalen naar een beweging om de wereld mooier en beter te maken met behulp van creatieve processen. Werkelijke veranderingen creëer je door collectieven te vormen. Daar zit wat mij betreft echt de toekomst in."

www.yksiconnect.nl


Lonny Van Ryswyck – AtelierNL


"Als AtelierNL maken we het alledaagse en gewone opnieuw beleefbaar. Iets heel eenvoudigs dat je elke dag tegenkomt, wat er gewoon is, krijgt ineens heel veel lagen. Zoals een zandkorrel. Daar loop je dagelijks overheen, maar elke korrel heeft een reis afgelegd. Je hebt er als kind mee gespeeld, het is iemands geboortegrond. De rol die wij spelen, is het tastbaar en zichtbaar maken van de rijkdom die in de cirkel om je heen te vinden is. 

Ik denk dat je als ontwerper werelden kan verbinden. Iets wat niet tastbaar is zichtbaar maken voor een groter publiek. Dat is niet alleen wat wij doen, maar wat heel veel designers doen. Een ontwerper heeft of geeft de mogelijkheid iets anders te doen of benaderen. Op die manier kunnen we dingen begrijpelijker maken en nieuwe wegen openen. 

De DDW laat natuurlijk alle creaties en ontwikkelingen zien uit het vakgebied. Maar de échte functie, iets wat ik zelf heel mooi vind aan Nederland, is dat er in dit kleine land een enorme saamhorigheid is. Dat is wat mij betreft het meest kenmerkende aan ‘Dutch Design’. 

Het is natuurlijk super bijzonder dat DDW een platform biedt en dat dan de hele wereld naar je komt kijken. Tegelijkertijd houdt het die Brabantse gezelligheid. Soms sta je iets uit te leggen aan zowel je buurman als de curator van het Tate Modern. Voor mij is Eindhoven simpelweg designers paradise."

www.ateliernl.com


Maarten Hendriks - zelfstandig ontwerper
Miriam van der Lubbe – Van Eijk & Van der Lubbe


"Wat ontwerpers goed kunnen, is dingen analyseren. Buiten de context van het probleem kijken, nieuwe paden bedenken en die weer vertalen naar nieuwe inzichten. Dat kan iets heel concreets worden, bijvoorbeeld een product, maar het kan ook heel goed een dienst of zienswijze zijn. De inzichten die ontwerpers genereren, zijn van belang om als samenleving te ontwikkelen en te innoveren. 

Ik ben ontwerper, maar ook initiator en curator. Wat wij met onze studio proberen te doen, is grenzen oprekken en nieuwe inzichten creëren. We willen van betekenis zijn. In het verlengde daarvan zijn we ook graag promotor van nieuw talent. Of we ze nou een podium bieden via ABN Amro, in onze eigen Snelkookpan of in projecten. 

Design is zo breed geworden dat er in feite alweer nieuwe vakgebieden binnen de discipline ontstaan. Alleen al het verschil tussen materieel en immaterieel is zo groot, dat je het nauwelijks onder één noemer kunt duiden. De DDW moet daarom in eerste instantie de verbinder kunnen zijn tussen publiek en wat ik de denkkracht noem: ‘de creatieven’. 

Anderzijds denk ik dat DDW ook visie mag vormen en ontwikkeling mag aanjagen. Niet alleen tonen, maar ook initiëren en ontwikkelen. Daar is met de What If Labs al een mooie stap in gezet. DDW draagt tenslotte ook bij aan bewustwording bij het grote publiek. Zoals Tolstoy zegt: ‘Everyone thinks of changing the world, but no one of changing themselves’. Daar kan de DDW heel goed een rol in spelen."

www.vevdl.com


Peter Kentie – Eindhoven365


"Al enige jaren zet ik me in voor het belang van design in Eindhoven, omdat het een kwaliteit van de stad en regio is die veel aandacht verdient. Nationaal en internationaal. Het is een product, dienst en mentaliteit waarmee de stad zich onderscheidt in onconventioneel denken, die onze gemeenschap verder brengt en samen brengt. Van vormgeversoverleg tot DDF. Een logische ontwikkelingslijn.

Nu ben ik adviesinhoudelijk betrokken als citymarketeer van Eindhoven. In 2009 hebben we de inwoners gevraagd waar we ons als stad op moeten focussen en ambitie in moeten hebben, daar kwamen drie pijlers uit: technologie, design en kennis. De bewoners herkennen en erkennen dus het belang van design voor Eindhoven. Daar heeft DDW een belangrijke rol in gespeeld. Eerst als de week op zichzelf, maar nu steeds meer als iets dat door het jaar heen voelbaar aanwezig is met een hoogtepunt in oktober. Dat ontwikkelt zich organisch. Qua niveau, ambitie en betrokkenheid. De uitdaging is de balans vinden tussen initiatieven die zich willen aansluiten en het verwachtingspatroon van de (inter)nationale bezoekers. De keuze die Eindhoven gemaakt heeft om steeds meer op het proces te gaan zitten, zoals het openstellen van de studio’s en de focus op het traject naar het finale product, is een schot in de roos geweest. 

We hebben ooit tijdens DDW de dag van het webdesign gevierd, daar heb ik nog hele goede herinneringen aan. Design is een breed fenomeen en het lijkt mij mooi dat met name de grafische designers zich wat zichtbaarder gaan opstellen tijdens de week. De onconventionele creativiteit van Eindhoven mag zich nog meer publiekelijk manifesteren."

www.eindhoven365.nl


Piet Hein Eek


"Ik zie design als onderdeel van alle creatieve studies. Welke maakt niet zoveel uit. Voor mij is de rol van een creatief iemand in onze samenleving, het verschil maken. Of je nou Kunstenaar, theatermaker of ontwerper bent. Misschien nog belangrijkers is dat je als ontwerper generalistisch over alles moet nadenken. Dat is een verschuiving, want we zijn pas net van ons geloof van de afgelopen vijftig jaar gevallen, dat het juist de specialisten waren die ons gingen redden.  

Toen ik begon, hebben we misschien wel per ongeluk precies dat gedaan: een bedrijf opgericht waar van idee tot en met de consument alles gebeurt. Bijna alles wat er nodig is om iets leuks te kunnen maken en verkopen, hebben we in huis en een hele context bij gecreëerd. 

Het ontstaan van de Dutch Design Week is gekoppeld aan de Design Academy, aan studenten die hun eerste werk laten zien. Wat mij betreft is dat nog steeds de kern: vormgeving en vormgevers laten zien en dan het liefst de jonge vormgevers. Het is een unieke situatie dat er zoveel mensen naar de DDW komen, zonder een bepalende deelname van commerciële partijen. Volgens mij kan dat maar één keer gebeuren en we hebben het geluk dat dit bij ons is gebeurd. Daar moeten wel heel veel bijzondere voorwaarden voor koppen, wil een dergelijk niet-commercieel evenement zich zo ontwikkelen. Het feit dat we die omstandigheden hier hebben én samen creëren, moeten we koesteren. "

www.pietheineek.nl


Remco van de Craats – Edhv


"Design deed z’n intrede vanaf het moment dat mensen vindingrijk en creatief gingen nadenken over hun omgeving. De eerste gebruiksvoorwerpen maakten om te overleven en om het leven een stukje aangenamer te maken. Het is diezelfde dynamiek die nu tot bijvoorbeeld hightech toepassingen leidt. Je kan wel stellen dat alles door design geraakt wordt. Voor mij gaat het niet om het object, maar het evolutionaire denkproces. Die voorwaartse dynamiek opzoeken. 

Als ik op plekken kom waar mensen niet zo design minded zijn, merk ik wel dat we in Eindhoven in een soort designbubbel leven. Het is goed om daar af en toe uit te stappen, je te realiseren dat lang niet iedereen er zo bewust mee bezig is. Met constant de logische verbanden leggen tussen stukjes informatie. 

Mensen die ervoor kiezen om dat tot hun professie te maken, zijn dus de rest van hun leven bevoorrecht of gedoemd om overal die verbanden te zien. Anderen zien de samenhang tussen politiek klimaat, geografische locatie en historische achtergrond bijvoorbeeld niet. Het volledige spectrum observeren en vervolgens oude structuren vervangen door nieuwe, betere structuren. Dat is ook een enorme verantwoordelijkheid. Ontwerpers zijn geen tovenaars, niet alles is hiermee op te lossen. Maar design gaat wel over veel meer dan de boel een beetje opleuken. Het vak is volwassen geworden, zeker in Eindhoven. Een dynamiek die in mijn ogen nog steeds groeit. Door dat een steeds groter podium te bieden, open je steeds meer deuren voor professionals en de mensen buiten de designwereld. Daarbij moet wat mij betreft de nadruk altijd blijven liggen op de inhoud en de visie. "

www.edhv.nl


Rob Almering – ABN AMRO


"Ik zit qua focus voornamelijk op design thinking. Dat stelt ons, en dan bedoel ik met name het bedrijfsleven, in staat om op een andere manier naar bepaalde problematieken/uitdagingen te kijken dan we voorheen deden. Niet alleen uitgaan van je eigen expertise, durven kiezen voor een andere invalshoek. Het geeft een andere kijk op de complexe vraagstukken waar we als bedrijven en maatschappij mee worden geconfronteerd. Het doorbreken van vaste patronen, juist ook op strategisch niveau. Daarbij is niet alleen het eindproduct van belang, maar het hele proces speelt hierin juist een essentiële rol. En je kunt bovendien veel van elkaar leren. 

De maatschappelijke relevantie van design wordt steeds duidelijker. Design thinking levert lang niet altijd iets concreets op. Vaak wordt er echter nog een mooi product verwacht. Maar juist die andere denkwijze van designers, die is van groot belang. Die meerwaarde begint gelukkig ook steeds meer door te dringen binnen het bedrijfsleven. 

Sinds 2009 ben ik betrokken bij DDW. In mijn toenmalige rol als Regiodirecteur Zuid-Nederland binnen ABN AMRO was ik op zoek naar een platform met relevantie binnen de regio, passend bij de gewenste positionering van de bank. Hier in het zuiden vond ik dat in het internationale karakter en de uniciteit van de design wereld. En uiteraard de mogelijkheid tot het verbinden van twee totaal verschillende netwerken. Het is heel mooi om te zien wat een kruisbestuiving tussen sectoren voor effect kan hebben. 

Mijn grootste kritiekpunt op DDW is dat het maar een week in het jaar is. Er liggen nog 51 weken in een jaar op ons te wachten. Daarin zie ik een mooie uitdaging."

www.abnamro.nl


Rob van Hattum – VPRO


"Zelf heb ik helemaal geen design achtergrond. Ik ben programmamaker, filosofisch geschoold en heb m’n hele leven wetenschapsprogramma’s gemaakt. Vanuit dat perspectief kijk ik naar design en zie, zeker waar het apparaten betreft, dat het van ultiem belang is. Het bepaalt hoe wij met de technologie die wij om ons heen vinden omgaan. Hoe leuk het ook is als iets er mooi uitziet, design moet in de eerste plaats in dienst staan van de gebruiker. Dat maakt het niet minder belangrijk natuurlijk, maar de pure esthetiek moet nooit de overhand krijgen.

De wereld krijgt steeds meer te maken met technologische ontwikkelingen. Interessant genoeg wordt er over de komst van robots en kunstmatige intelligentie vaak gesproken als een natuurwet. Maar het blijft iets dat wij, als technologische wezens, zelf ontwerpen. Ik maak me soms zorgen over het feit dat we dingen en systemen ontwerpen die de mens uit het oog verliezen. We moeten altijd scherp voor ogen houden hoe we robots en kunstmatige intelligentie in dienst van de mens kunnen gebruiken. Daarom is het van groot belang dat we onze rol daarin herkennen en als ontwerpers alert blijven op de systemen die we bouwen. Duurzaamheid en menselijkheid zijn de belangrijke elementen daarin. De technologische sneltrein is pas net vertrokken. We hebben nog werkelijk geen idee wat ons te wachten staat."

www.vpro.nl


Sjoerd Hoyink – Van Berlo


"Ieder jaar als ik met klanten over de DDW loop, ben ik mijn collega ontwerpers dankbaar. Dat is omdat ik zie dat we als designers de verantwoordelijkheid nemen om maatschappelijke thema’s aan te snijden en op toegankelijke manier voor voetlicht te brengen. Je wilt graag dat er producten en diensten komen die ook voor consument houtsnijden. 

Het is bijna pretentieus om te zeggen, maar ik zie wel dat veel designers met liefde voor mensen naar de wereld kijken. Én in de positie zijn om iets aan die wereld bij te dragen. Designers zijn intrinsiek nieuwsgierige mensen, die veel zien en veel weten. Daardoor kun je aan de basis staan van verandering, groot of klein. Ik vind het daarbij een goede ontwikkeling dat geld verdienen en het juiste doen steeds meer hand in kan kunnen gaan. 

Klanten kloppen steeds vaker aan bij ontwerpers voor innovatieve consultancy. Voor veel vragen die ons voorgelegd worden, kunnen we technieken aanreiken. Ik ben benieuwd naar wat de fysieke verschijningen daarvan vervolgens worden. De DDW laat doorlopend zien wat design vermag. Als een marketeer met verantwoordelijkheidsgevoel over de DDW loopt en geen relevante link voelt, is dat een gemiste kans. Klanten en het bredere publiek hebben handvatten nodig om dingen te kunnen vertalen. Daarom ben ik positief over de ontwikkeling van de embassies op verschillende locaties, om dingen net wat meer te duiden."

www.vanberlo.nl


Tessa Blokland – Design Academy Eindhoven


"Het is misschien wat idealistisch en abstract, maar design is voor mij een manier om het leven fijner, mooier en interessanter te maken. Ontwerpers kunnen meer dan andere mensen iets ‘zien’ en dat vertalen naar vorm en functie. In de loop der jaren heb ik een meer holistische blik ontwikkeld.

Je moet altijd nieuwsgierig blijven, niet bang zijn om met anderen in contact te treden. Zo zie ik ook mijn rol, als relatiemanager binnen en buiten de school. Ontwerpers zijn vaak best introvert en verlegen. Dat zie ik in veel studenten. Maar er heerst vaak ook een angst bij mensen die geïnteresseerd zijn in design en ontwerpers. Dat ze domme vragen stellen, het niet begrijpen en dus maar hun mond houden. Die brug wil ik slaan. Tussen de wetende wereld en de niet wetende wereld, zodat ze elkaar van dienst kunnen zijn. Het platform DDW is daar ook erg nuttig voor, zeker omdat de focus niet ligt op de droge verkoop. Het gaat veel meer om de intrinsieke waarde. Hoe je het kan beleven, wat er mogelijk is met materialen en omgeving, de rol van techniek in design.

De trends die ik op DAE opvang door de interesses en vragen van de studenten wil ik doorgeven. Hun visies, gebruik van materiaal, manier van werken of bijzondere interesse in thema’s is een hele gevoelige antenne voor de toekomst. Dit wil ik op tafel leggen en bespreekbaar maken."

www.designacademy.nl


Tjeerd Veenhoven - zelfstandig ontwerper
Zuzanna Skalska – 360 Inspiration


"Design is in de eerste plaats een proces. Wat eruit komt, kan een product of een dienst zijn. Zodra het gaat over ego is het geen design meer, maar kunst. Kunst is een kwestie van smaak: je vindt iets leuk of niet. Design moet ontzichtbaar zijn. Als je het elke dag gebruikt en het werkt voor jou, dan is het goed design.

Ik ben trendanalist en strateeg op het gebied van de creatieve industrie, gespecialiseerd in up-front innovation voor business, industrie, overheid en educatie. Ik werk met CEO’s en R&D directies aan de mogelijke toekomst van een bedrijf: speculatieve scenario’s die worden uitgewerkt tot een strategie. De bedrijven van nu weten dat je constant alert moet zijn. Eén keer een doel stellen, is niet meer van deze tijd. 

DDW is een prachtig platform voor wat we kunnen in deze stad en regio. Collectiviteit zit in ons DNA. De Dutch Design Week heeft een belangrijke functie als opiniemaker voor een prikkelende toekomst. Tijdens de DDW laten we zien wat er allemaal al kan qua visie. En als je gelooft in die toekomst, dan kunnen we het uitwerken en wordt het de realiteit van morgen. Dat is de bestaansreden van de Dutch Design Week. 

Ik ben zeven jaar lid geweest van de Raad van Bestuur en maak sinds 2010 deel uit van de adviesraad. Saillant detail: ik woon dit jaar 25 jaar in Eindhoven en dat is ook het jaar dat Dutch Design 25 jaar bestaat – een leuk toeval, of niet?"


www.360inspiration.nl