Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten van ruim 2600 ontwerpers aan meer dan 335.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.

DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.

Geschiedenis

De wortels van DDW gaan terug tot 1998. In dat jaar organiseerde het Vormgeversoverleg (VOE) voor het eerst de Dag van het Ontwerp. Doel: ondernemers en ontwerpers met elkaar in contact brengen. Het evenement, dat jaarlijks plaatsvond in Eindhoven en met elke editie meer belangstelling trok, groeide algauw uit zijn jasje. De Dag van het Ontwerp werd vanaf 2002 de Week van het Ontwerp, om in 2005 te worden omgedoopt tot Dutch Design Week (DDW).


​Missie en Visie

DDW is optimistisch en gelooft in het probleemoplossend vermogen van ontwerpers. Zij hebben aangetoond dat ze beschikken over de inventiviteit en lenigheid van denken die kan leiden tot relevante innovaties waar onze snel veranderende wereld om vraagt.

Onze ambitie is drieledig:

  1. Een podium bieden aan ontwerpers, ongeacht afkomst of nationaliteit, met een Dutch design*-mentaliteit: onze organisatie versterkt Dutch design door het een toonaangevend internationaal podium te bieden.
  2. Kansen bieden aan ontwerpers: door media, bedrijfsleven en andere sectoren kennis te laten maken met designers en hun werk, helpen we hen vooruit – in de vorm van publiciteit, netwerkverbreding en opdrachten.
  3. Talentontwikkeling: onze toekomstgerichte blik beperkt zich niet tot de dag van morgen. Daarom is het stimuleren en ondersteunen van nieuwe aanwas een speerpunt van onze organisatie.


* Dutch design. DDW ziet Dutch design niet louter als een label voor een bepaalde groep ontwerpers of ontwerpesthetiek, maar als de permanente weerslag van een cultuur en mentaliteit, een cultuur en mentaliteit die kenmerkend is voor Nederland – voor Nederlanders. We herkennen het oplossingsgerichte denken, het functionele, het humanisme, de vrijdenkers, de brutaliteit, de humor, de relativering, het eigenzinnige, het niet denken in hiërarchische barrières, het onconventionele. Maar ook de bereidheid om stakeholders serieus te nemen en te betrekken in de oplossing, in het creatieproces. Dutch design is een mentaliteit en verwijst niet per definitie naar een nationaliteit.


Ambassadeurs

Sinds 2009 stelt DDW twee partijen uit het ontwerpveld aan als pleitbezorgers van Dutch design in het algemeen en de week in het bijzonder. Zij vervullen representatieve taken en zetten hun netwerk in om verbindingen te leggen en beginnende collega’s op weg te helpen.

2009:  Leonne Cuppen

2010:  Roland Bird, Marijn van der Poll

2011:  Miriam van der Lubbe, Bruno Ninaber van Eyben

2012:  Robert Bronwasser, Joost van Bleiswijk & Kiki van Eijk

2013:  Daan Roosegaarde, Piet Hein Eek

2014:  Scholten & Baijings, Arne Hendriks

2015:  Makkink & Bey, Koert van Mensvoort

2016:  Maarten Baas & Bas van Abel

2017: Marcus Fairs (Dezeen), Winy Maas (MVRDV) & Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk (Atelier NL)


Thema's

Sinds 2012 stelt DDW voor elke editie van het evenement een thema vast, onder meer ter ondersteuning van een publiekscampagne.

2012:  Enter a Brave New World

2013:  Now Future

2014:  UP

2015:  What if...

2016: The making of

2017: Stretch

Toekomstige DDW


2018

20-28 oktober


2019

19-27 oktober

Save the date!