In If It Was My Imagination wordt gekeken hoe vergane glorie omgevormd kan worden tot een nieuw narratief. Als je de deur sluit, gaat de ontwikkeling dood. Door te weten waar je vandaan komt en tegelijk open te staan voor andere visies en culturen, kunnen we ons steeds meer verrijken als mens. Zo ook met Materie. Materialiteit, afgedankte voorwerpen en de geschiedenis van objecten en materialen zelf vormen vaak het uitgangspunt voor mijn werk. Zo gaat If It was my Imagination een directe, fysieke relatie aan met de gebruiker, wat zorgt voor bewustwording, aandacht en eerbied voor de materialen die het mogelijk maken om onszelf voort te bewegen. Van verschillende oude, gevonden onderdelen ontstaan nieuwe objecten, waarmee ik reflecteer op het idee dat alle vormen, materialen en functies van objecten geworteld zijn in eerder gebruik of in een ander leven. Dit circulair denken biedt in mijn ogen tegenwicht aan het lineaire consumentisme dat vandaag de dag zo overheerst in de Nederlandse samenleving. Ik daag mijzelf uit om nieuw leven vanuit gebruikte materialen te scheppen om zo de schoonheid van onvolmaaktheid te tonen. Deze objecten zijn een tegenreactie op perfectie en massaproductie: een bezinning op schaarste en overvloed.

Locatie

Sectie-C: Hall 06
Daalakkersweg 6-18
5641JA Eindhoven

Map No. 101


East Area

Colofon

Curator: Victor Sonna
Tentoonstellingsontwerp: Victor Sonna
Teksten: Victor Sonna
Fotografie: Ronald Smits
Film: Rosa Boesten, Ronald Smits

Organized by Victor Sonna

Vooruitgang en vernieuwing zijn verbonden aan de mensen zelf. Al mijn werk is op de een of andere manier te herleiden op het idee dat alles met elkaar in verbinding staat en dat we constant in transitie zijn. Alles om ons heen is veranderlijk en niets staat vast. Hierdoor is alles wat wij als zeker ervaren, eigenlijk heel vergankelijk en vluchtig.

De dagelijkse realiteit dwong me om te improviseren en om allerlei materialen opnieuw te combineren om zo nieuwe voorwerpen te maken. Nu, nog steeds gebruik ik in mijn werk objecten die afgebroken, kapot of afgedankt zijn in een nieuwe context. Ik onderzoek daarbij in hoeverre de oorspronkelijke betekenis kan worden behouden en hoe die constellaties nieuwe betekenis kunnen geven.

E-mail: victor@victorsonna.com
Website: http://www.victorsonna.com
Telefoon: +31616802299