De Information Systems in the Built Environment (ISBE) groep werkt aan verschillende thema’s, waaronder Smart Living Environments. Voor Smart Living Environments ontwikkelen we systemen die informatie inzichtelijk maken gebaseerd op data verzameld door ICT sytemen. Met deze informatie kunnen kaarten gemaakt worden van gebouwen en gebieden, die verschillende datasets inzichtelijk maken. Denk aan veranderingen in de bebouwde omgeving door de jaren heen, visualisatie van gebouwen met daarin abstracte data zichtbaar gemaakt over de prestaties van het gebouw of inzicht in duurzaamheid van gebouwen.

Tijdens Dutch Design Week zal ISBE onderzoek doen naar de verkeersstromen van de bezoekers tijdens het evenement. ISBE zal bezoekers vragen een dag lang een GPS tracker mee te nemen tijdens hun bezoek aan DDW, startend en eindigend bij station Eindhoven centraal. Met de anonieme data van de bezoekers, opgeslagen door de trackers, hoopt ISBE kaarten te kunnen ontwikkelen van de vervoersstromen tijdens het evenement en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze kennis in te zetten tijdens vergelijkbare evenementen.

De resultaten van het onderzoek zullen onder andere aan de organisatie van Dutch Design Week worden gepresenteerd na afloop van het evenement. De uitkomst, gecombineerd met historische data, kan de organisatie aanwijzingen geven om in de toekomst de service voor bezoekers te kunnen verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld een informatiebord een nieuwe locatie kunnen krijgen gebaseerd op drukke plekken op de gegenereerde kaart.

Dit soort modellen kunnen in de toekomst organisatioren van evenementen en partijen als politie en brandweer ondersteunen bij het veilig en efficient organiseren van drukbezochte evenementen in stedelijke omgevingen.

Om het eerste Dutch Design Week model te maken van de bezoekers stromen hebben we de hulp van u, de bezoeker nodig. We zijn op verschillende dagen te vinden bij het Eindhoven centraal station als u deel wilt nemen. Deelnemers wordt gevraagd een enquete in te vullen en een dag lang de tracker mee te nemen tijdens het bezoek aan Dutch Design Week, en aan het eind van het bezoek weer in te leveren bij eindhoven centraal station. Alle datd die wordt verzameld is anoniem.

Technology University of Eindhoven Technology University of Eindhoven Website

Locatie

Station Eindhoven
Stationsplein 22
5611AC Eindhoven

Map No. 85


Central Area

Openingstijden

za 21 okt. 10:00 - 20:00
di 24 okt. 10:00 - 20:00
do 26 okt. 10:00 - 20:00
za 28 okt. 10:00 - 20:00

Colofon

Organized by Information Systems in the Built Environment (ISBE)

De Information Systems in the Built Environment (ISBE) groep werkt aan innovatie ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande Design and Decision Support Systems voor toepassingen in architectuur, bouw en stedenbouw. Momenteel wordt sensor data gebruikt als aanvulling op bouw- stadsinformatietechnieken.

We zijn geïnteresseerd in:

Energie Neutrale Steden

Stedelijk beheer

Building Information Management

Deze onderzoeksgebieden hebben betrekking op gebruikers van de systemen (planners en ontwerpers), evenals gebruikers van gebouwde omgevingen waarvoor planning en ontwerpbeslissingen gelden. Gegevens worden gebruikt op basis van combinaties van vragenlijsten, webdiensten die bouw- en geografische gegevens en echte wereldsensoren. De datasets worden geanalyseerd met behulp van state-of-the-art data mining technieken en statistieken.

E-mail: b.d.vries@tue.nl
Website: https://www.tue.nl/onderzoek/research-centers/data-science-center-eindhoven-dsce/research/dsce-research-groups/information-systems-in-the-built-environment-isbe/
Telefoon: +31 40-247 2388