Kick-off (Engels gesproken) georganiseerd door Studio Claudy Jongstra

De internationaal bekende Nederlandse kunstenaar Claudy Jongstra heeft de afgelopen 20 jaar een indrukwekkend oeuvre opgebouwd van intuïtieve landschappen, waarin kleur en textuur een belangrijke rol spelen. Deze veelal monumentale murals en sculpturale installaties, deels specifiek voor een plek ontworpen, zijn sterk verbonden met hun omgeving en komen voort uit een opmerkelijke, experimentele beroepspraktijk. Claudy Jongstra heeft door de jaren heen een uiterst persoonlijk en expressief idioom ontwikkeld zowel door het toepassen van een verrassend scala aan natuurlijke materialen als haar niet ophoudende fascinatie met vilt-technieken. Deze voor haar zo kenmerkende benadering en de gelaagde opbouw van intense kleuren geven tevens een adembenemend onderzoek prijs naar het mysterie van natuurlijke verfplanten en pigmenten.

Jongstra's werkproces is diep geworteld in de omgeving waar zij werkt en zij is nauw verbonden met de mensen om haar heen. Ecologische waarden staan centraal in Jongstra's denken en doen met duurzaamheid als een leidend principe vanaf het begin, en volledige toewijding aan het welvaren en voortbestaan van het Friese landschap.

Claudy Jongstra is een intrigerende publicatie over een buitengewoon kunstenaarschap in ontwikkeling. De focus van het boek ligt op het werkproces van Claudy Jongstra en wordt vormgegeven door Irma Boom, bekend om haar eigenzinnige boekontwerpen.

Beeldend kunstenaar Louwrien Wijers, beroemd om haar marathon interviews met belangrijke kunstenaars, die zij 'mental sculptures’ noemt, heeft drie dagen lang met Claudy Jongstra gesproken over haar leven en werk. Naast dit persoonlijke relaas zijn in de publicatie o.a. een essay van kunsthistorica Laura M. Richard en een verslag van een gesprek tussen Claudy Jongstra en Suzanna de Sitter te vinden over de nieuwste ontwikkelingen en haar visie op de toekomst. Deze teksten worden afgewisseld met prachtig begeleidend beeldmateriaal, waarin de tactiele en sensitieve aspecten van Jongstra’s oeuvre aan bod komen.

http://www.claudyjongstra.com/preorderbook

Auteurs: #louwrienwijers #lauramrichards #lidewijedelkoort #todwilliams#billietsien #pietjetegenbosch et al.
Design: #irmaboom Irma Boom archive
Publisher:https://www.nai010.com/nl/publicaties/claudy-jongs...

Studio Claudy Jongstra Studio Claudy Jongstra Website

Locatie

Natlab
Kastanjelaan 500
5616LZ Eindhoven

Map No. 19


Strijp Area

Openingstijden

za 21 okt. 16:00 - 18:00

Colofon

Organized by Studio Claudy Jongstra

Claudy Jongstra (1963) is bekend van haar indrukwekkende poëtische kunstwerken en installaties van wol en andere natuurlijke garens in openbare gebouwen in Nederland en in de VS. De schoonheid van de natuur, de plantaardige pigmenten die zij zelf teelt en het doorlopende onderzoek naar oude vaardigheden als spinnen, kaarden en weven inspireren Jongstra tot het maken van prachtige kunstwerken voor grote openbare ruimtes en voor particuliere woonhuizen.

Naast haar grote installaties veelal in samenwerking met architecten, bouwt Claudy Jongstra al sinds ruim 20 jaar met haar autonome kunstwerken aan een imposant oeuvre van intrigerende en buitengewoon geliefde tactiele unica. Essentieel voor het creatieve proces van de studio is de autarkische omgeving en werkwijze in het Friese Spannum. Voor Claudy staat respect voor de aarde centraal in de duurzame keten van het creatieve productie-proces. Van de eigen kudde van Drentse Heideschapen tot de zelf geweekte planten voor de pigmenten in de biodynamische tuin, waar haar eigen bijen zoemen, wordt de natuur gerespecteerd en ondersteund en worden de principes van lokaal gebruik en het behoud van traditionele ambachten hoog gehouden. Bij het gebruik van de wol van gesponnen draad tot gekaarde resten van het schapenhaar wordt niets weggegooid of onbenut gelaten. Bovendien zijn de schapen en de biodynamische plantage niet alleen de fysieke grondslag voor haar monumentale werken maar vormen zij ook de vitale bron voor haar inspiratie. Duurzaamheid, autarkie en samenwerking zijn de uitgangspunten voor Claudy's beroepspraktijk.

Haar missie behelst niet alleen ecologisch verantwoord handelen en maatschappelijke relevantie en impact, verweven in haar poëtische kunstwerken is een samengaan te zien tussen geschiedenis, cultuur en oude tradities. Haar oeuvre is vitaal zowel in de tactiele kwaliteiten ervan als in de betekenis voor de aanschouwer en de omgeving, en geven hoop op een beter bestaan.

In een nieuw initiatief van Claudy Jongstra met Claudia Busson, Farm of the World, ligt de focus op het ontwikkelen van een nieuwe toekomst voor het platteland langs ecologisch verantwoorde wegen. Op De Kreake, een kleine verlaten boerderij in Húns, een gehucht in Friesland, wordt op kleine schaal biodynamische landbouw uitgeoefend in combinatie met een scala van hieraan verwante kunsten en ambachten en het koken van gezonde voeding. Zo ontstaat in samenwerking met kunstenaars, vormgevers en ambachtslieden uit alle windstreken en op basis van ingrediënten van eigen grond en omgeving een levendig nieuw centrum van groenteteelt, verantwoorde voedselproduktie, prachtige natuurboeketten en worden uiteenlopende artefacten vervaardigd zoals aardewerk voor op tafel. Het weidse vlakke land rondom De Kreake biedt bovendien aan groepen in de samenleving die het moeilijk hebben zoals sociaal zwakkere jongeren uit de steden in het noorden ook fysieke en mentale ruimte voor ontwikkeling. Zo ontstond Treasures of Nature, een begeleid sociaal programma waarin jongeren vaardigheden kunnen leren, de seizoenen kunnen meemaken, hun eigen verborgen talenten kunnen ontdekken en een doel in het leven kunnen vinden, terwijl ze samenwerken met kunststudenten van Studio Claudy Jongstra, tuinlieden, boeren, koks, kunstenaars en vrijwilligers.


E-mail: info@claudyjongstra.com
Website: http://www.claudyjongstra.com