Seminar/conferentie (Engels gesproken) georganiseerd door CLICKNL

DRIVE is het podium voor onderzoek en innovatie in de creatieve sector. Onderzoekers, bedrijven en creatieve professionals delen hier de laatste inzichten via onderzoeks- en innovatieprojecten binnen thema's als Gezondheid, Circulaire Economie, Design for Change, The Human Touch, Value Creation, Research Through Design & More! Ga naar onze website voor het volledige programma!

Locatie

Natlab
Kastanjelaan 500
5616LZ Eindhoven

Map No. 19


Strijp Area

Openingstijden

wo 25 okt. 09:30 - 17:00
do 26 okt. 09:30 - 17:00

Inschrijven

Voor dit evenement moet je je inschrijven. Dat kun je doen via:

- Website
- 0651086848

Colofon

Dank aan: CLICKNL

Organized by CLICKNL

CLICKNL – HET KENNIS- EN INNOVATIENETWERK VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE IN NEDERLAND

CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal.

WAT DOET CLICKNL?

  • CLICKNL brengt mensen en middelen bij elkaar vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot internationale koploper te maken;
  • CLICKNL ontwikkelt een nationale kennis en innovatie-agenda voor de creatieve industrie en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan;
  • CLICKNL signaleert en initieert kansrijke vormen van samenwerking en brengt cross-overs tot stand;
  • CLICKNL fungeert als nationaal en internationaal aanspreekpunt voor alle partijen die willen innoveren in en met de Nederlandse creatieve industrie;
  • CLICKNL stimuleert de slimme inzet van bruikbare instrumenten.

CROSS-OVERS COMBINATIES TUSSEN SECTOREN

De huidige tijd vraagt om nieuwe vormen van samenwerking over sectoren heen. De onverwachte benaderingen en perspectieven leiden zo tot vernieuwende oplossingen. Deze nieuwe combinaties tussen sectoren – vaak cross-overs genoemd – hebben de potentie om ook grotere en meer complexe vraagstukken op te lossen. Vanuit CLICKNL zijn in 2014 een viertal cross-over onderzoeksprogramma's van start gegaan (Create Health, Create Energy, Smart Industry, Smart Retail). Resultaten van deze programma's zullen ook aan de orde komen tijdens DRIVE. Ook het programma CIRCO, creating business through circular design, brengt een eigen programma over de rol van circular design binnen een circular economy.

E-mail: idema@clicknl.nl
Website: https://www.aanmelder.nl/drive2017