Beloften aan de samenleving waarmaken als overheid is complex. De samenleving is continu in ontwikkeling, wat betekent dat terugvallen op bewezen technologieën niet altijd de beste strategie is. Op basis van een globaal toekomstperspectief zullen we moeten gaan proberen, ervaren en doen. Deze manier van werken vraagt om een nieuwe aanpak, die op basis van compacte praktijkgerichte tests. Zo blijft de maatschappelijke opgave centraal staan. Op weg naar deze ‘smart society’ zijn connecties met creatieve denkers en technologische mogelijkheden van de toekomst onontbeerlijk. 


Het programma ‘Samen Organiseren’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert daarom dit jaar voor de tweede keer samen met Dutch Design Foundation (DDF) een What if Lab: een ontwerpopdracht rondom sociaal-maatschappelijke kwesties, waar Nederlandse gemeenten in de praktijk tegen aan lopen. Tijdens What if Lab: smart society meets design, wordt er op drie thema’s ingezoomd: e-health, urban poverty en resilience.Meer informatie over What if Lab: smart society meets design